Броят на новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърли 208 хиляди души от началото на годината, а устроените на работа са малко над 140 000, предаде БНР.

Това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.

В последната наблюдавана седмица - от 17-и до 23-и октомври, записаните в бюрата по труда са 5357 души, а започналите работа са два пъти по-малко - 2 743.

За периода 17-23-и октомври най-драстична разлика между новорегистрираните и устроените на работа се наблюдава в област Бургас - съответно 518 и 136 души. Сред областите с най-много записани в бюрата по труда в този период са София-столица, Пловдив и Благоевград съответно 495, 472 и 455 души.

В столицата са най-много и постъпилите на работа - 288, следвани от област Пловдив - 221. Данните от специализираното наблюдение на пазара на труда сочат от 3 януари насам неизменна тенденция за превес на новорегистрираните безработни над устроените на работа чрез бюрата по труда