През изминалите четири месеца на година броят на банкнотите в обращение постоянно намаляват: от 546 861 234 броя през юли, 552 846 780 през август, 550 909 790 през септември, до 545 176 350 през ноември, показват обявените днес месечните данни на БНБ.

При 50-левовите, при 100-левовите и при 5-левовите банкноти, обаче, има нарастване: от 202 799 700 броя през октомври до 204 431 776 броя през ноември при 50-левовите; от 92 894 939 броя до 94 249 161 броя при 100-левовете и от 29 507 538 броя до 29 507 538 броя при 5-левовите. При другите две банкноти БНБ отчита намаляване на техния брой в обращение: при 10-левовите (от 88 034 515 до 86 296 697 броя) и при 20-левовите (от 133 511 314 до 130 486 204 броя).

Най-много и през ноември в обращение са били банкнотите от 50 лева, следвани от 20-ревовите, 100-левовите (но трябва да се отбележи, че 100-левките са пуснати в обращение най-късно - от 8 декември 2003 година), 10-леловите и най-малко са петолевките.

Монетите в обръщение се увеличават и през ноември

Месечните данни на БНБ показват, че от началото на годината броят на монетите в обращение постоянно се увеличава: от 2 728 026 704 броя през януари до 2 849 724 244 броя през ноември, като за последните четири месеца нарастването е следното: от 2 805 959 299 броя през август, 2 821 315 390 броя през септември, 2 834 075 641 броя през октомври и 2 849 724 244 броя през ноември.

Най-много в обращение са 1 стотинка (819 028 633 броя), следвана от 2 стотинки (740 073 108 броя), 10 стотинки (327 560 463 броя), 5 стотинки (319 136 610 броя), 20 стотинки (266 421 697 броя), 1 лев (168 530 412 броя), 50 стотинки (131 972 246 броя) и 2 лева (77 001 075 броя).

Да припомним, че разменната монета с номинална стойност от 1 лев е в обращение от 2 септември 2002 г., а монетата с номинал от 2 лева - от 7 декември 2015 г.

Стойността на банкноти и монети в обращение

И въпреки че броят на банкнотите намалява през ноември, тяхното стойност се повишава със 140 170 490 лева - от 23 127 588 020 лева през октомври до 23 267 758 510 лева през ноември.

Логично, най-голяма е стойността на 50-левовите банкноти (10 221 588 800 лева), следвани от 100-левовите (9 424 916 100 лева).

Увеличава се и стойността на монетите в обращение с 3 119 370 лева - от 510 388 280 лева към 31 октомври до 3 486 874 лева - от 504 678 323 лева към 31 август до 508 165 197 лева към 30 септември до 513 507 650 лева към 30 ноември.

3e-news.net