В края на 2020 г. парите в обращение достигнаха 21 241.0 млн. лв., показват данните на Българската народна банка.

За една година парите в обращение се увеличават с 11.2 на сто, или с 2136.1 млн. лв. През предходния едногодишен период нарастването им беше 10.3 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. парите в обращение се увеличиха с 1356.7 млн. лв., или с 6.8 процента, в сравнение с края на септември. Нарастването им е с 2.4 процентни пункта по-високо от отчетеното за същия период на 2019 г. Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2020 г. беше регистрирано през декември - 929.1 млн. лв., което представлява 4.6 на сто ръст спрямо ноември.

В края на 2020 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.71 на сто. Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2020 г. е 37.89 лв., което представлява увеличение с 0.21 лв. на тримесечна база. За едногодишен период стойността й се е повишила с 0.95 лв., или с 2.6 на сто, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева, посочват от Централната банка.

В края на миналата година делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.28 на сто. Средната по стойност разменната монета в обращение 0.18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на 2019 година.

В обращение в края на миналата година е имало 547.7 млн. броя банкноти, които са с 32.7 млн. броя, или с 6.3 на сто повече в сравнение с края на септември. С най-голям дял (32.37 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2020 на сто е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 декември в обращение са били 177.3 млн. броя банкноти с този номинал.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 43.3 млн. (8.6 на сто), а стойността им с 2118.3 млн. лв. (11.4 на сто). Запазва се тенденцията на изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева), посочват от БНБ.

В края на 2020 г. в обращение са 2722.1 млн. броя разменни монети като за една година общият им брой се е увеличил със 123.4 млн. (4.7 на сто), а стойността им - с 24.1 млн. лв. (5.2 на сто). Най-голям дял (29.04 на сто) в общия брой на разменните монети в обращение в края на 2020 г. са имали монетите от една стотинка, като към 31 декември извън касите на БНБ са 790.5 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2.57 на сто) е броят на монетите с номинал 2 лева.

През последното тримесечие на 2020 г. в Националния център за анализ на БНБ са били задържани общо 213 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. те са с 59 броя повече. През същия период в БНБ са задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 184 броя евро, 36 броя щатски долари и шест броя банкноти от други валути.