За трети път досега през годината България отчита отлични показатели за годишен ръст на промишленото производство. В сряда Европейската статистическа служба Евростат изнесе данните за индустриалното производство по страни за август - месечни и годишни сравнения. От тях се вижда, че  България е постигнала през отчетния месец най-висок ръст на годишна база - 16,5%, следвана от Литва с 14,4%. 

Страната ни беше начело в класацията по този показател и в отчетите на Евростат за месец май, а за юни остана трета.

Всъщност НСИ съобщи за годишния растеж през август преди два дни, сега Евростат представя сравнителните данни по страни. 

На-голям принос по този показател, според НСИ, имат производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - годишен ръст през август с 51.3% и преработващата промишленост - с 12.7%.

Индустриално производство, август 2022 г. в сравнение с август 2021 г., в процент

Графика: Евростат

България имаше най-добър резултат и през месец май 2022 г. Тогава страната ни отчете най-висок ръст на промишлено производство на годишна база в сравнение с другите страни от ЕС с 20,2%, изпреварвайки Дания (17,2%).

През юни пък България отново попадна в тройката по годишен ръст на промишленото производство в ЕС - със 17,4%, като "пусна" пред себе си само Ирландия и Дания.

Месечни и годишни сравнения в ЕС

През август 2022 г. сезонно коригираното промишлено производство се е повишило с 1,5% в еврозоната и с 1,1% в ЕС в сравнение с юли 2022 г., показват данните на Евростат. През юли 2022 г. индустриалното производство се сви с 2,3% в еврозоната и с 1,5% в ЕС.

През август 2022 г. промишленото производство нараства спрямо август 2021 г. с 2,5% в еврозоната и с 3,5% в ЕС.

Индустриално производство, сезонно изгладени данни , при база 2015=100

Графика: Евростат

В еврозоната през август 2022 г. в сравнение с юли 2022 г. производството на капиталови стоки се е увеличило с 2,8%, на потребителски стоки за дълготрайна употреба с 0,9% и на потребителски стоки за краткотрайна употреба с 0,7%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,5%, а на енергия с 2,1%.

В ЕС производството на капиталови стоки е нараснало с 2,0%, на потребителски стоки за краткотрайна употреба с 0,9% и на потребителски стоки за дълготрайна употреба с 0,3%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,4% и на енергия с 2,0%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+16,6%), Естония (+5,0%) и Дания (+4,3%). Най-голям спад се наблюдава в Швеция (-7,0%), Белгия (-6,1%) и Холандия (-1,5%).

Годишно сравнение по основна групи стоки и по държави членки

Производството на капиталови стоки в еврозоната се е увеличило през август 2022 г. в  сравнение с август 2021 г. с 8,2%, на потребителски стоки за дълготрайна употреба със 7,0% и на потребителски стоки за краткотрайна употреба с 0,4%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,5%, а на енергия с 2,9%.

Производството на капиталови стоки в ЕС се е увеличило с 8,9%, на потребителски стоки за дълготрайна употреба с 4,2%, на потребителски стоки за краткотрайна употреба с 3,2% и на междинни стоки с 0,1%, докато производството на енергия е намаляло с 0,5%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-големият годишен ръст е регистриран в България (+16,5%), Литва (+14,4%) и Дания (+14,1%). Най-голям спад се наблюдава в Белгия (-10,3%), Люксембург (-2,5%) и Словакия (-2,0%).