Индустриално производство, сезонно изгладени данни , при база 2015=100 | Бизнес.dir.bg