Бюджет 2021 не обслужва партийни интереси, а е изцяло насочен към националния интерес - да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнеса и да се гарантира финансовата сигурност на социалните системи и работата на публичните институции. Това каза министърът на финансите Кирил Ананиев в парламента след приемането на закона за държавния бюджет на второ четене, цитира БТА. Той благодари на депутатите за конструктивния дебат в пленарна зала, за подкрепата и за критиките.

"Бюджетът е съставен в небивали до момента условия и борба за ограничаване господството на COVID-19 върху здравето на хората, социалния и икономическия им живот", отбеляза министърът. По думите му правителството е наясно с притесненията на хората и бизнеса. "Бюджет 2021 е нашият адекватен и икономически отговор, с който да осигурим стабилност и сигурност в условията на COVID-19 и да продължим по пътя на реформите, започнати още в първите дни на този управленски мандат", каза той.

"Бюджет 2021 дава ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки, в него са предвидени достатъчно буфери и следващото правителство ще може да го изпълни независимо, в каква политическа конфигурация бъде съставено", посочи финансовият министър.

"През 2021 постигаме обещаното удвояване на средната учителска заплата от 2017 г., както и увеличаване на възнагражденията в системата на висшето образование", посочи Ананиев. Той подчерта, че продължава да се увеличават парите за сектор образование - подкрепа, както за педагогическия и непедагогическия персонал, така и за повишаване достъпа и качеството на образованието.

"Спазваме обещаното увеличение на минималната работната залата, доходите на заетите в бюджетната сфера също нарастват за трета поредна година, а не предизборно", каза министърът. По думите му ресурсът за социалните системи за 2021 г. е на безпрецедентно високо ниво. Той обясни, че се осигурява финансирането на мярката 60/40, парите за хората с увреждания, месечните помощи за отглеждане на деца, подкрепа за родители чрез данъчни облекчения, увеличението на минималната пенсия от 250 на 300 лв., увеличението на максималния размер на пенсията от 1200 на 1440 лв., осъвременяване на пенсията от 1 юли с 5 процента и изплащане на добавка от 50 лв. за всеки пенсионер до март 2021 г.

"Средствата за здравеопазване за следващата година също са рекордно високи", каза Ананиев. Тук са парите за медиците на първа линия, за медицинските дейности, за ваксината за COVID-19, за изграждане на здравната информационна система и на националната педиатрична болница, добави той.

"Правителството работи върху националния план за възстановяване и устойчивост, който залага интервенция в няколко области на политиката - зелената икономика с фокус към енергийната ефективност, иновациите, дигитализацията, подобряване на свързаността на регионите в страната и др.", посочи Ананиев.

"Чуха се критики за размера на дефицита и спекулативни твърдения за дълга", каза той и допълни, че със сигурност, ако нямаше пандемия и всички негативи от нея, фискалната позиция щеше да бъде значително на по-ниско ниво. В същото време дефицитът и дългът на страната продължават да са сред най-ниските в ЕС, посочи министърът.

"И по двата показателя продължаваме да сме между първите в ЕС, като след отминаването на пандемията прогнозираме страната ни да тръгне по пътя на икономическо възстановяване и растеж, които да осигурят възможност за стъпки към постепенно свиване на бюджетния дефицит", каза Ананиев.