Бизнесът предлага висшето образование да е безплатно, а завършилите задължително да работят определено време в България.

"В Конституцията е записано, че при определени условия образованието във висшите държавни училища е безплатно. Предлагаме такива условия - то да е безплатно за тези, които се реализират след това в България или работят за български институции в чужбина", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

По думите му обвързването трябва да е в порядъка на 5 години.

"Да дадем пример с висшето военно образование. Доколкото знам там след като завършиш, трябва да работиш 10 години в страната по специалността, иначе има санкции. Подобни практики има от Балканите до Обединеното кралство има такива практики. Например в медицинските специалности", заяви Велев.

Според него в момента трудно ще се намери предприемач или бизнесмен, който е доволен от продукта, който дава висшето образование.

"Има девалвация на висшето образование - голямо количество, ниско качество. Лошо структурирано е по професии, които са необходими", заяви още Велев.

Според бившия образователен министър проф. Тодор Танев не може всички специалности да бъдат поставени в този режим, а същевременно е много трудно да бъдат филтрирани определени специалности.

"На Министерството на образованието и в момента му е вменено да изготви такъв списък, но въпросът е доколко той е легитимен. Бизнесът трябва да казва кои да бъдат професиите", заяви проф. Танев.

Според него най-добрият механизъм е - държавата да дава на банка, а банката да си иска после парите.