Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров назначи дългогодишния служител на Агенцията по заетостта Полина Маринова за изпълнителен директор на институцията.

Маринова започва професионалния си път в сферата на пазара на труда през 1997 г. в дирекция "Бюро по труда - Младост", София. Оттогава преминава през експертни и ръководни длъжности в системата на Агенцията по заетостта. От 2016 г. до момента ръководи дирекция "Регионална служба по заетостта" - София, където отговаря за планирането и реализирането на държавната политика на пазара на труда, предоставянето на посреднически услуги по заетост, професионалното ориентиране и обучението на възрастни.

Изборът на Полина Маринова за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта показва стремежът на ръководството на МТСП да залага на професионализма, опита и приемствеността. Основните й задачи ще са свързани с ускоряването на работата по модернизирането на услугите на Агенцията по заетостта и подобряването на координацията в структурата на институцията.