Агенция "Митници" предлага да се създаде канал за директен обмен на информация по оперативен път между държавите членки на ЕС и трети държави. Намерението е да се събират надеждни доказателства за заобикаляне на санкциите, наложени на Русия във връзка с войната в Украйна.

Доказването на заобикалянето на санкциите изисква ангажираност и от трети държави, участващи в търговската верига за доставки, което към момента не е достатъчно ефективно, заяви директорът на Агенция "Митници" Павел Тонев по време на 105-ото заседание на Групата по митническа политика към ГД "Данъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD), което се проведе на 13 декември 2023 г в Брюксел.

Митническата администрация анализира дейността на определени български дружества заради "възможно потенциално заобикаляне на санкциите". Тези дружества са включени в предоставения от Европейската комисия списък от над 21 хиляди дружества с повишен риск, каза още Тонев, цитиран в съобщение на Агенция "Митници".

"По отношение на стоките с висок приоритет и тези от висок икономически интерес за Русия е създадена организация за недопускане на заобикалянето на санкциите, основно чрез рискови профили", отбеляза Тонев.

На заседанието е била представена актуална информация от ЕК относно 11-ти и 12-ти пакет от санкции срещу Русия и работата на Контактна група по санкциите относно мониторинга на заобикалянето на мерките.

На заседанието е бил представен и доклад във връзка с първата среща на групата за Европейски пристанищен алианс и бяха обсъдени следващите стъпки по неговото изграждане. Сдружението се създава с намерението да се повиши ефективността, да се уеднакви механизмът за реакция и да се засили координацията между държавите членки на ЕС в борбата с трафика на наркотици и организираната престъпност.

Групата по митническа политика към ГД "Данъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD) заседава два пъти годишно, като участниците в нея - ръководители на митнически администрации от държавите членки от една страна, и Европейската комисия от друга, обсъждат стратегически въпроси за развитието на митническия съюз.