71% от българите смятат, че политическата система в България работи за богатите. Това сочат данните от национално национално представително проучване, осъществено от Агенция АФИС в периода 14-19 януари 2019 г.

Запитани дали имущественото неравенство в България нараства или намалява, близо 63% или почти две трети от гражданите на България отговарят, че то се увеличава. Само 7% са на обратното мнение. А всеки четвърти (26%) предполага, че социалните разлики остават на същото ниво. Според проучването раздалечаването между българите в материалното измерение има връзка с политическата обстановка и с доверието към институциите в страната.

Възприятието за растящо неравенство е обратно пропорционално на доходите, твърдят от АФИС. Сред хората с до 150 лв. месечно на човек от домакинството, нагласата, че неравенството расте, обхваща далеч по-голям дял отколкото е средният за страната - 81%. В тази подоходна категория само 10% смятат, че различията остават на същото ниво и нито един (0%) не е споделя мнението, че имуществената ножица се затваря, показват още резултатите от изследването.