За да отговорим на изискванията на инвеститорите, продължаваме активно да работим за реформиране на политиките, свързани с професионалното образование, за намаляването на административната тежест и за развитието на индустриалните зони". Това каза заместник-министърът на икономиката индустрията Ивайло Шотев на бизнес форум "Защо България?", цитиран в съобщение на Министерството на икономиката и индустрията.

По думите на зам.-министъра все повече нови компании поглеждат на България като потенциална инвестиционна дестинация и положителните трендове са доказателство за това. По последни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - юли 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на над 2 млрд. евро (2058.4 млн. евро), което е над 32.5% спрямо този за януари - юли 2022 г.

Бизнес форумът се организира от BTL Industries България, с подкрепата на Чешкото посолство у нас, и се провежда по повод 25-годишнината на компанията. Заместник-министър Шотев подчерта доброто икономическо сътрудничество между България и Чехия. По неговите думи стокообменът между двете държави за първите шест месеца на тази година възлиза на 1.124 млрд. евро, което е ръст от 15.4%. "Съществува потенциал за активизиране на сътрудничеството и увеличаване на присъствието на чешкия бизнес в България", коментира заместник-министър Шотев. Той заяви готовността на Министерството на икономиката и индустрията да окаже подкрепа на всички фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, осигуряващи висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката.

Събитието бе посветено на възможностите и перспективите за развитие на успешни бизнес и кариера в страната. "Вие младите хора сте бъдещето на нашата страна и вярвам, че можете успешно да развиете своя потенциал и да се реализирате в България", каза заместник-министър Шотев. Той ги призова да останат в България и да намерят своя професионален път у нас. По неговите думи страната ни предлага редица възможности за успешна реализация.