Общи действия срещу данъчните нарушители предприемат служителите на ДАНС и НАП. За пръв път представители на ДАНС се включиха в редовна работна среща на експертните екипи от Териториалната дирекция на НАП – Русе и Окръжната прокуратура. На нея ръководителите на трите институции Любомир Димитров, Огнян Басарболиев и Митко Станев уточниха координирането на съвместните им действия за неотложни мерки още в началото на установяване на данъчни нарушения, за да може да се осигурят достатъчно доказателства, годни за ревизионно или наказателно производство.Служителите на ТД на ДАНС – Русе вече ще сигнализират приходната администрация за случаи от техните разработки със сериозна индикация за данъчни злоупотреби. Те ще си съдействат и когато ревизирано или проверявано лице се укрива и не може да бъде намерено на обявения му адрес за кореспонденция.В тези случаи на него ще се извършват съвместни посещения, при които инспекторите по приходите ще връчват исканията, необходими за извършване на проверки или ревизиите, както и на съставени вече данъчни документи. Експертите от ДАНС ще предоставят информация на ТД на НАП – Русе и за установяване на доходи на български граждани, придобити в държави, с които България няма спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. На срещата е било обсъдено в оперативните екипи от приходни инспектори, прокурори и експерти по национална сигурност да бъдат привлечени и служители от Митница– Русе.