Трябва да се прави ясно разграничение между градските жилища и ваканционните имоти. При вторите основен мотив за покупката беше инвестиционният. Голям дял от продажбите бяха реализирани с чужденци, които разчитаха на продължаващо повишаване на цените, т.е. очакваха да реализират капиталова печалба. Допълнителен стимул бяха ниските лихви по ипотечни кредити, които те успяваха да получат в своите страни. Сега цената на капитала се повишава, вероятно банките ще ограничат кредитирането с обезпечение - ваканционен имот, а и очакванията за бъдещ ръст ще бъдат по-скромни. Логично е свиването на търсенето и дори засилване на желанието за продажба - а това ще доведе до задържане или спад на цените. При масовите градски жилища решаващо ще е поведението на тези, които притежават повече от 1 жилище с инвестиционна цел. Ако те преобладаващо мислят дългосрочно и вярват, че доходите от наем ще растат при увеличаване на покупателната сила на населението, както и че миграцията към големите градове ще продължи, то те няма да продават "на всяка цена". При избягване на подобни "панически" разпродажби няма да има рязък спад на цените. В същото време, продажните цени не могат в дългосрочен план да растат изпреварващо пред наемите и средните доходи на домакинствата. Такива разминавания са възможни в рамките на няколко години при промени в очакванията и перспективите в една икономика, но в крайна сметка двигател на жилищния сегмент е търсенето от хора, които искат да ползват жилищата като такива, и съответно са готови да плащат за това. Кредитирането на покупките на жилища няма рязко да се свие. Основната причина за това е в относително ниската степен на проникване, с други думи - банките към момента отпускат кредити на зараждащата се средна класа, хора с доходи значително над средните. В България почти отстъства сегмент, който да е аналогичен на 'съб-прайм' ипотеките в САЩ и други страни. Също така, голяма част от кредитите са отпускане при обезпечение, значително надхвърлящо стойността на имота. По-голямото самоучастие от една страна мотивира длъжника да продължи да плаща, а от друга - намалява риска от загуба за банката дори при спад в пазарните цени на обезпечението. Очаквам световната криза да се прояви (всъщност това вече се случва) през ограниченото търсене на жилища от хора, реализирали доход от продажба на имоти на чужденци. Ще се свие значително сегментът купувачи, продаващи парцели (вкл. земеделски земи) и бързащи да купят по няколко градски жилища с инвестиционна цел. Това ще ограничи общото търсене на градски жилища, като на пазара ще останат купувачи, които търсят жилище за себе си. От друга страна, в някои сегменти има недостиг на предлагане спрямо търсенето - например качествени жилища с изградена добра инфраструктура и комунални услуги. Дефицитите в един сегмент не могат да се компенсират с излишък в друг - т.е. ако определен кръг купувачи искат да купят луксозен просторен имот в модерен комплекс с добра локация, те едва ли ще са склонни вместо това да купят дори по-големи апартаменти в лош район, независимо от наличността и ниската цена.