Прогнозите за застой на икономиката на Великобритания бяха потвърдени, след като оповестените днес данни показаха, че не е отчетено увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на финансовата 2008 година, предаде ДПА. Информация на Службата за национална статистика показа, че БВП на Великобритания е останал на същото равнище, както през първото тримесечие, когато икономическият растеж на страната бе 0,3 процента. На годишна основа увеличението на БВП е било коригирано към повишение до 1,5 на сто спрямо предишната прогноза от 1,4 процента. Данните за това тримесечие са най-лошите през последните 16 години. В същото време информацията на Службата за национална статистика показа обезпокоително повишение на дефицита по текущата сметка на страната - разликата между вноса и износа - до 11 млрд. бр. лири (20 млрд. д.) през второто тримесечие на 2008 година. През първото тримесечие този показател бе е 5,49 млрд. бр. лири.