Германското индустриално производство се сви изненадващо силно през февруари, показват данни на официалната статистика Destatis, които са пореден сигнал за отслабване на добрия възходящ импулс на водещата европейска икономика през новата година. Индустриалното производство в Германия се понижи през февруари с цели 1,6% спрямо предходния месец, когато отбеляза анемичен растеж от 0,1% (слаба възходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,1%) и при средни очаквания на финансовите пазари за повишение с 0,3 на сто. Това представлява най-здрав спад на германското производство от август 2015-а година насам и сякаш потвърждава, че най-силната европейска икономика е преминала на малко по-ниска предавка в началото на настоящата година. Промишленото производство (изключвайки енергийния сектор и строителството) се сви с 2,0%, докато производството на капиталови стоки (на средствата за производство) се понижи с цели 3,1%, което е знак, че германските предприятия изглеждат притеснени от нарастващата заплаха от протекционизъм, идваща най-вече от САЩ и президента Тръмп. Производството на потребителски стоки се понижи през февруари с 1,5%, докато енергийното производство нарасна с 4,0%, а в строителния сектор беше отчетен спад от 2,2 на сто. На годишна база растежът на индустриалното производство на Германия се забави рязко до 2,6% (спрямо февруари 2017-а) от 6,6% през януари и при очакванията на финансовите пазари за по-добър растеж от 4,4 на сто. Слабото проучване на Destatis е факт само ден, след като немската статистика представи данни, показващи доста сдържано нарастване на индустриалните и промишлените поръчки през февруари с едва 0,3% спрямо януари, когато те отбелязаха здрав спад от 3,5 на сто. Това е поредно доказателство, че водещата европейска икономика сякаш вече достигна своя растежен пик през 2017-а година и вече премина на по-ниска предавка в началото на новата година. “Индустриалното производство губи своя възходящ импулс“, коментира днешните данни Министерството на икономиката на Германия. “Въпреки това, добрата ситуация с постъпващите поръчки и позитивна настройка на компаниите подсказват, че индустрията ще остане на възходящия път на развитие“, посочи министерството, но добави, че темпът на растеж вероятно ще бъде по-слаб в сравнение с миналата година.