Милиони работни места ще изчезнат от пазара на труда, много професии ще останат в миналото, а други, за които дори не подозираме ще изместят съществуващите. Тези трансформации ще се случат в изключително кратки срокове - през следващите двадесет години, провокирани от технологичната революция.Как ще отговорят обществото, бизнесът и образованието, така че да гарантират заетостта и да предотвратят разделението на крайно бедни и изключително богати - тези въпроси са в дневния ред на срещата на европейските работодатели, която се провежда в София като част от събитията в рамките на Българското европредседателство. В съвременния свят, всички ние сме свидетели на безпрецедентното развитие на технологиите. В бизнеса, в услугите, дигиталната валута и финансовия сектор, който не знае какво да прави с нея, и от другата страна - компании с милиардни обороти и без никакви активи.В същото време голямата част от бизнеса все още не може да се справи с новите предизвикателства. Образованието не успява да подготви кадрите с необходимите умения и компетентности. Уменията изостават от технологичната революция. За това свидетелства и спадът на производителността с 2%, или с 8 евроцента на час, цитира данни Ясек Кравчик - председател на групата работодатели от Полша.Европа изостава от Азия и Съединените щати по отношение на иновациите.Ако всички ние, европейците, не сме готови да отговорим на този технологичен ръст, сме обречени на нови кризи. Предупреди в приветствиетоси към участниците в срещата българският вицепрезидент Илияна Йотова.От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Наталия Ганчовска.