Значително увеличение на цените на електроенергията от когенерацията и почти символично поскъпване на топлата вода предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за следващия регулаторен период от 1 юли за топлофикациите.

При най-голямото топлофикационно дружество - столичното, цената на произведената електроенергия ще се увеличи с близо 35% и вече ще струва 227,29 лв/мвтч без ДДС. Топлата вода и парното пък ще поскъпнат като по данни на регулатора увеличението се очаква да бъде с 14,25 на сто до 93,79 лв./мвтч без ДДС.

От доклада на КЕВР става ясно, че "Топлофикация София" предвижда намаление на общата стойност на инвестиционните разходи с 23,62%. Това изглежда странно на фона на неизпълняващата се изцяло ремонта програма в последните години, в съчетание с големите пробиви по мрежата, на които абонатите са свидетели през зимата.

Общинското дружество е намалило и с 5% персонала си, но твърди, че заради ниското заплащане трудно се намират добри специалисти. Средната заплата е над 1700 лв., става ясно от данните на дружеството.

При "ЕВН България Топлофикация" преференциална цена на електрическата енергия се увеличава с 29 на сто и след 1 юли ще бъде 213,63 лв./мвтч без ДДС. Еднокомпонентната цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода се увеличава с 8,9% до 95,67 лв./мвтч без ДДС.

При "Топлофикация Плевен" цената на произведения ток се увеличава до 226,58 лв./мвтч, като увеличението е с малко над 31%, спрямо настоящия регулаторен период. Топлата вода и парното ще се увеличат с 8,1 на сто след 1 юли и цената ще бъде 78,56 лв./мвтч без ДДС.

При "Топлофикация Бургас" произведения ток чрез когенерация ще се увеличи до 220,19 лв./мвтч или с 32,5 на сто, спрямо сегашната цена. Топлата вода за клиентите ще поскъпне с 10,75 на сто до 78,70 лв./мвтч без ДДС.

При варненската топлофикация "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - цената на произведения ток се увеличава до 228,06 лв/мвтч. Там поскъпването е с 32,26 процента. Топлата вода и парното се увеличават с 11% и след 1 юли ще струват 93,43 лв./мвтч без ДДС.

В "Топлофикация - Враца" преференциалната цена на електрическата енергия става 242,86 лв./мвтч като увеличението спрямо предходния период е с 33,4%. Топлата вода и парното във Враца поскъпват с 9,5 на сто до 86,68 лв./мвтч без ДДС, сочат анализите на КЕВР.

При "Топлофикация ВТ" - Велико Търново преференциалния ток се увеличава до 266,48 лв./мвтч като поскъпването спрямо сегашния ценови период е с 22,36 на сто. Топлата вода и парното в старата ни столица поскъпват с 13,27 на сто до 98,84 лв./мвтч без ДДС.

В "Топлофикация-Разград" преференциалната цена на електрическата енергия се вдига с 15% до 218,67 лв./MWh. Там топлата вода и парното ще поскъпнат с 9,88 на сто до 94,20 лв./мвтч без ДДС.

При "Топлофикация Русе" токът от когенерациите се увеличава до 252,22 лв./мвтч и поскъпването е с 22,57 на сто, спрямо цените през настоящия регулаторен период. Топлата вода и парното се увеличават до 81,71 лв./мвтч без ДДС (увеличение с 7,6 на сто).

При "Топлофикация Перник" преференциална цена на електрическата енергия става 216,22 лв./MWh, което е увеличение спрямо сегашния период с 15,47%. Парното и топлата вода в Перник поскъпват с малко над 10 на сто и след 1 юли ще струват 80,76 лв./мвтч без ДДС.

В "Топлофикация Сливен" токът от когенерацията се увеличава с 9,65% до 191,49 лв./мвтч. Топлата вода и парното там поскъпват минимално - с 1,75 на сто до 76,66 лв./мвтч без ДДС.

"Топлофикация Габрово" и този сезон ще продава най-скъпия ток, колкото и малко да е производството там. Преференциалната цена на електрическата енергия достига 348,82 лв./мвтч или увеличението е с 18,9 на сто. Парното и топлата вода се увеличават до 107,85 лв./мвтч без ДДС (поскъпване с 8,76 на сто).

АЕЦ "Козлодуй" ще доставя топла вода и парно на клиентите си на цена от 49,99 лв./мвтч без ДДС. Увеличението там според анализа на КЕВР е с 11,78 на сто.

В ТЕЦ "Брикел" преференциалната цена на електрическата енергия става 215,53лв./мвтч и поскъпването е с 15,65 на сто. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода се поевтинява с 9,45% до - 69,53 лв./мвтч без ДДС.

В "ТЕЦ Бобов Дол" преференциалната цена на електрическата енергия става 196,13 лв./мвтч (увеличение с 24,8 на сто). Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода се намалява с 25,2 на сто до 55,44 лв./мвтч.

Една от основните причини за ръста на цените си остават високите стойности на квотите вредни емисии, които топлофикациите трябва да купуват. Повечето от тях вече са изчерпали безплатните си квоти, които им бяха отредени през миналите периоди. За целите на ценообразуването e приета прогнозна цена на СО2 квоти за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. в размер 47 евро/t СО2, става ясно още от доклада на КЕВР.