Увеличение на цената на електроенергията не се очаква. Това става ясно от проекта за решение Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод внесения от Националната електрическа компания (НЕК) доклад. В него общественият доставчик уведомява регулатора за повишение на разходите за закупуване на електрическа енергия от ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", тъй като цените на квотите парникови газове са по-високи спрямо заложените в решението от месец юли. От НЕК уточняват, че в решението на КЕВР от 1 юли миналата година е заложена цена на квотите парникови газове от 22 евро на тон, а към настоящия момент стойностите им надхвърлят 31 евро на тон. Обсъждането в КЕВР е насрочено за 17 януари 2021 г.

"Горните факти и обстоятелства, настъпили след приемане на Решение No Ц-29 от 01.07.2020 г. на КЕВР водят до отклонение между признатите от КЕВР прогнозни разходи на НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, съответно на Фонд "Сигурност на Електроенергийната Система" (ФСЕС) и тези, които същите действително извършват.Това, от своя страна, обосновава необходимост от изменение на цените на електрическата енергия", заявяват от НЕК.

В доклада се коментира и промяната на структурата на разходите на оператора на електрическата мрежа (ЕСО), заради промяната на схемата за закупуване на студен резерв с тази за първично, вторично и третично регулиране.

Според работната група към енергийния регулатор обаче коментират, че тези допълнителни разходи ще се компенсират от натрупаните средства във Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). В резултат на това няма да има необходимост от увеличаване на цената на електрическата енергия.

3е-news.net