Трите доставчика на ток  - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", предлагат леко поскъпване на тока от 1 юли, се вижда от предложенията им до енергийния регулатор, чийто срок за подаване е до днес.

ЕВН предлага поскъпване с 1.7%, а "Енерго про" - с 2.1%. От ЧЕЗ предлагат с 0.1 ст. повишение на дневната тарифа за киловатчас, а на нощната - с 4.8 ст. Дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч.

Предложението на ЧЕЗ

В случай, че бъде прието предложението на ЧЕЗ Разпределение, делът му в крайната цена на електроенергията ще се увеличи с 0.37 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец, увеличението на заплатената сума за мрежови услуги ще бъде с 99 стотинки, изчисляват от ЧЕЗ.

Заявените от ЧЕЗ Електро България АД промени в цените за снабдяване с електроенергия отразяват разходите за покупка на електроенергия и разходите, свързани с функционирането на клиентски центрове, поддържането на информационна телефонна линия, предоставянето на електронни услуги, печатането и разпространението на хартиени фактури и материали за енергийна ефективност и др., уточняват от дружеството.

В предложението на дружеството е заложено премахване на кръстосаното субсидиране между тарифите и се предвиждат стъпки за изравняване на цените на нощната и дневната енергия.

В случай че бъде прието предложението на ЧЕЗ Електро, цената на дневната тарифа ще се увеличи с част от стотинката - 0.1 стотинка на кВтч, а нощната ще бъде увеличена с 4.8 стотинки на кВтч.

В същото време дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец при двутарифно таксуване (200 кВтч дневно и 70 кВтч нощно потребление), увеличението на заплатената сума ще бъде с около 3.60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3.90 лева без ДДС.

Трябва да се има предвид, че в посочените предложени цени не са взети предвид евентуалните промени в стойностите на останалите ценообразуващи компоненти, включително в цената за задължение към обществото и цената на електроенергията, се посочва още в съобщението.

Какво иска ЕВН?

По отношение на цените за енергията заявлението на компанията краен снабдител "EVN България Електроснабдяване" предвижда дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България от 1 юли 2021 г. да са както следва: дневна тарифа - 0,14118 /кВтч. (без ДДС); нощна тарифа - 0,05873 /кВтч. (без ДДС)

По отношение на мрежовите цени "Електроразпределение Юг"(част от групата на EVN България) предлага на КЕВР да одобри нов модел на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа, заплащана от битовите клиенти. Според предложението цената достъп за битови клиенти би била постоянна компонента, изчислявана вече на база предоставена мощност за всеки обект вместо на база потребление т. е. въвеждане на т. нар. "такса електромер".

Този модел действа от 2011 г. за бизнес клиентите на компанията, като той се прилага и в още 18 държави от Европейския съюз. С цел равнопоставеност дружеството предлага от 1 юли 2021 г. тя да е еднаква за битови и бизнес клиенти: 0,02617 лв./кВт./ден, отбелязват от компанията.

Предложеният нов начин на калкулиране на цена достъп за битови клиенти има като ефект по-ниска цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение (НН). Така в заявлението на компанията цена пренос за мрежа ниско напрежение е с 15 процента по-ниска от действащата цена: 0,03037 лв./кВтч, при сегашна цена 0,03574 (без ДДС), допълват от EVN България.

Когато заявленията на двете компании бъдат съотнесени към месечното потребление на средно домакинство в Югоизточна България (250 кВтч. дневна енергия и 90 кВтч. нощна енергия), те биха довели до увеличение от 1,47 лв (+2,1%) на стойността на тази фактура от сегашните 69,73 лева (с ДДС) на 71,20 лева (с ДДС), се посочва още в съобщението.

По отношение на заявлението за цени на "EVN България Топлофикация" компанията предлага цената на топлинната енергия в Пловдив от 1 юли 2021 г. да бъде 107,81 лв./МВтч. (без ДДС). Предложението следва политиката на компанията за намаляване на кръстосаното субсидиране между цените на произвежданата топлинна и електрическа енергия в Пловдив.

Заявката на "Енерго-Про"

"Енерго-Про" иска увеличение на цената на тока с 1,62%. Дневната да стане 0,14517 лв. за квтч, а нощната - 0,05664 лв. В тези предложения не са включени цените за достъп и пренос. От разпределителното дружество на "Енерго-Про" предлагат увеличение на  мрежовите услуги с 1,45%. От компанията не предвиждат промяна в начина на определяне на цените на предлаганите услуги.

Неизвестни зад решението на КЕВР

Предстои регулаторът да разгледа разчетите на трите дружество, но ключовото ще е дали ще продължат да се определят квоти на производителите на електроенергия - основно държавните АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица Изток 2", както и американските ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", които да са предназначени за регулирания пазар на бита.

От Европейската комисия настояват от 1 юли 2021 г. да отпаднат тези квоти и обществените доставчици да са длъжни да купуват необходимата им електроенергия от борсата за ток. Това изискване на Брюксел е ключово за одобряването на механизма за капацитети от същата дата, който ще позволи субсидиране на въглищните електроцентрали. За да бъде въведен той пък, правителството иска да развали дългосрочните договори за изкупуване на тока от американските централи, който отива за бита и от години двете дружества са обвинявани, че вдигат тарифите, но всъщност цените по техните договори се доближават до постиганите на енергийната борса, отбелязва "Медиапул".

Кабинетът Борисов си е поставил за цел разваляне на договорите с "Ей И Ес" и "КонтурГлобал" до 31 юни 2021 г., но има съмнения дали това ще стане в толкова кратък срок Освен това, за да отпаднат квотите ток за регулирания пазар и да се въведе механизмът за капацитет, трябват законодателни промени, които също не е ясно как ще стане, при положение, че  44-тото Народно събрани закри работата си, на 4 април са парламентарните избори и проучванията сочат, че ще е трудно да се сформира кабинет.

При това положение работата на енергийния регулатор се очертава доста сложна. Ако снабдителите бъдат пратени да купуват тока за бита на борсата, регулаторът трябва да определи прогнозна пазарна цена, която да се вкара във формулата за определяне на крайната стойност за бита. Ако се продължи с квотите, противно на искането на ЕК, КЕВР трябва да определи цени на електроцентралите.