По-голямата част от водорода, който светът ще потребява ще бъде транспортиран от далечни разстояния, чрез тръбопроводи и кораби. Това сочи проучване на консултантската фирма McKinsey, която стои и в основата на докладът на Hydrogen Council: Глобални водородни потоци. Търговията с водород като ключ към ефективната декарбонизация.

Като цяло в разработеният Глобален модел за търговия с водород са оптимизирани 1,5 милиона потенциални търговски маршрута, като моделът на търсене е съобразен с пътищата за постигане на целите на климата за нетна нула през различните периоди - 2025, 2030, 2040 и 2050 години.

Предвижда се, че през 2050 г., при прогнозирана глобална консумация на водород от 660 милиона тона, 400 милиона тона, т.е. 60%, да бъдат доставяни на големи разстояния. През 2030 г. от 140 милиона тона консумиран водород 65 милиона тона ще бъдат транспортирани отдалеч.

Според доклада, за създаване на транспортна инфраструктура ще са необходими инвестиции от около 1,5 трилиона долара до 2050 г.

САЩ, Близкият изток, Африка, Австралия, Чили, Русия и Норвегия могат да станат големи износители на чист водород, докато останалата част от Европа, Индия, Китай, Южна Корея и Япония ще бъдат основните вносители.

3e-news.net