Водородът има потенциала да се превърне в горивото на XXI век, тъй като е най-простият, лек и най-разпространен елемент във Вселената с много приложения. Основното му предимство е възможността за производство чрез методи, отделящи малко или нулеви вредни емисии. И това е съчетано с възможността да се трансформира в други носители или видове енергия - включително електричество или топлина. По този начин водородът може да играе важна роля в процеса на постигане на климатична неутралност.

Приложението му може да варира от тежкотоварния транспорт - където електрификацията е много трудна - през промишлена употреба до съхранение на енергия. Изводите и препоръките са на Бартек Чечерски, управляващ директор на Business & Science Poland.

Пред Euractiv той коментира предизвикателствата пред Зелената сделка на ЕС. Според експерта, най-добрите фирми процъфтяват, когато са изправени пред предизвикателства, а Зелената сделка на ЕС предлага изобилие от тях в обозримо бъдеще. Потенциалът да се превърне, обаче, предизвикателството във възможност ще разчита на съвместни и координирани усилия на публичния и частния сектор.

"Все пак нашата обща цел е да направим успешен преход към декарбонизирана икономика и към отговорното бъдеще. Всички сме съгласни, че въпросът не е дали, а как да го направим този преход и успехът ще зависи от предоставянето на бизнеса и обществата с ясен и проходим път до там", подчертава Чечерски.

Но пред водорода има и един съществен проблем. Днес по-малко от 0,1% от световното производство на H2 произхожда от процес с нулеви въглеродни емисии. Следователно между настоящата ситуация и визията за 100% възобновяема водородна икономика имаме да извървим дълъг и скъп път, прогнозира енергийният експерт.

Ето и един пример: за пускането на пътя на 500 автобуса, задвижвани със зелен водород, придружени от електролизаторите от 50 MW с необходимия производствен капацитет и 30 водородни станции за зареждане, се изисква инвестиция от около 450 млн. евро за период от няколко години. Тази сума не покрива разходите за електроенергия, необходима за производството на зелен водород за тяхното захранване.

Настоящите оценки предполагат, че годишната разлика в разходите между традиционното и водородното гориво, необходимо за експлоатацията на тези автобуси, ще възлезе на около 19-23 млн. eвро в полза на традиционните горива.

Всички ние вече подписахме дългосрочния приоритет за развитие на пазара на възобновяеми водородни източници, но за момента производството на такъв водород не е нито достатъчно като количество, нито пък е рентабилно. Не трябва да забравяме, че в края на веригата на производство има потребител от ЕС, който ще се сблъска с по-високите разходи за новите технологии и без клиент, който желае да плати сметката, няма да има пазар за тази услуга, категоричен е Чечерски.

3e-news.net