Природният газ трябва да се използва като свързващо решение за производство на водород, преди зелените разновидности на горивото, произведени от възобновяема електроенергия, да станат търговски достъпни. Препоръката е на Комисията по околна среда на Европейския парламент, която одобри на 27 януари предложението за водородна стратегия на Европейската комисия.

Водородът може да се произвежда чрез различни процеси, а в решението си евродепутатите изразяват своя "ясен ангажимент за преход към производство на водород от възобновяеми източници и свръх нисковъглеродни емисии", заявявайки, че това ще бъде от решаващо значение за декарбонизация на тежката промишленост и постигане на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 година, съобщава Euroactiv.

Но в същото време те признават, че "по време на преходен период ще са необходими стимули за увеличаване на възобновяемия и свръх нисковъглеродния водород в промишлеността и транспортния сектор".

3e-news.net

Хилдегард Бентеле, германски депутат от Християндемократическата партия, изготвила предложението, заяви, че ЕС не трябва да създава препятствия за водородната индустрия, като се фокусира единствено върху производството от възобновяеми източници.

"Нуждаем се от бърз преход към възобновяем водород, но също така се нуждаем и от свързваща роля за нисковъглеродния водород", произведен от природен газ с технология за улавяне на въглерод, за да смекчи емисиите, каза Бентеле, който в Европарламента е част от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП). Зелените евродепутати гласуваха против предложението.

Законодателите препоръчват три критерия за производството на нисковъглероден водород: процесът трябва да осигури свързваща роля, значително да намали емисиите на парникови газове в жизнения цикъл и да избегне бъдещи ефекти на блокиране. Те също така призоваха Европейската комисия да "хармонизира регламентите за смесване на водород", за да замени "постепенно" газа с водород в средносрочен план, където е възможно". До 20% водород могат да бъдат безопасно смесени в съществуващите газови мрежи, без да е необходимо да се преоборудват тръбопроводите.