13 държави от ЕС са генерирали 609 255 гигаватчаса (GWh) ядрена електроенергия през 2022 г. (-16,7% в сравнение с 2021 г.), съобщи Евростат. Това е най-ниското регистрирано ниво в периода от 1990 г. - първата година, за която има сравними данни за всички страни от ЕС, отбелязва Европейската статистическа служба. Въпреки това атомните електроцентрали предоставят повече от 1/5 (21,8%) от общото производство на електроенергия в ЕС.

Намалението до голяма степен се дължи на поддръжката и ремонтите на реакторите в най-големия производител на ядрена енергия в ЕС - Франция. През 2022 г. френските атомни електроцентрали са произвели 84 630 GWh по-малко електроенергия (-22%), отколкото през 2021 г. Освен това в последния ден на 2021 г. Германия окончателно затвори три от своите реактори, намалявайки наполовина производството на ядрена енергия (от 69 130 GWh през 2021 г. до 34 709 GWh през 2022 г.). Реактор беше спрян също и в Белгия - през септември 2022 г.

С тези четири спрени и един нов реактор във Финландия, пуснат в края на 2022 г., в ЕС в края на с.г. има 103 работещи ядрени реактора в сравнение със 106 в края на 2021 г.

Ядрена енергия в ЕС, 2022 г. (обща продукция от ядрени централи в GWh)

Графика: Евростат

Франция произвежда почти половината от ядрената енергия в ЕС (48,4%; 294 731 GWh), следвана от Испания (9,6%; 58 590 GWh), Швеция (8,5%; 51 944 GWh) и Белгия (7,2%; 43 879 GWh). Тези четири държави са произвели 73,7% от общото количество електроенергия от ядрени източници в ЕС през 2022 г.

Франция остава най-зависимата от ядрена електроенергия страна в ЕС - този ресурс осигурява 62,8% от общото производство на електроенергия в страната през 2022 г. Единствената друга страна от ЕС с повече от половината от електроенергията, генерирана в атомни електроцентрали, е Словакия (60,2%).

Холандия (с 3,4%) и Германия (6,0%) отчитат най-нисък дял сред страните, които разчитат на ядрена електроенергия.