С 450 млн. лв. средства от АЕЦ "Козлодуй" държавата ще подкрепи 630 хиляди компании, работещи на свободния енергиен пазар у нас. Това обяви служебният премиер Стефан Янев, след като правителството прие Програма за компенсиране на небитови крайни потребители на електрическа енергия.

Парите ще дойдат по линия на дивидента, който АЕЦ "Козлодуй" изплаща на Българския енергиен холдинг. Средствата ще бъдат приспадани от дивидента на компанията в следващите години, обясни премиерът Янев.

Компенсацията ще бъде в размер на 110 лв. за мегаватчас. Първоначално се обсъждаше сумата от 50 лв. за мегаватчас, която според фирмите е крайно недостатъчна, заяви Янев.

Периодът на подпомагане ще бъде от 1 октомври тази година до 30 ноември 2021 г., включително, като компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 г.

Парите са налични, дивидентът го има и средствата може да започнат да се изплащат веднага. Не е нужно да се прави актуализация на бюджета за тази подкрепа, стана ясно още от думите на служебния премиер.

Помощта ще се отпуска автоматично, въз основа на сключен договор между Министерството на енергетиката и търговци на електроенергия, доставчици от последна инстанция, производители на електроенергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и оператори на неборсов пазар на електроенергия, обясни служебният премиер. По думите му, полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на базата на потребената енергия в мегаватчаса и фиксираната ставка за подпомагане.

Мярката за подкрепа допълва предварително и допълнително предприетите други временни мерки на национално ниво за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар и засилване на регулаторния контрол, посочи премиерът Янев. Той допълни, че мярката е в унисон и със съобщение на ЕК от 13 октомври 2021 г., озаглавено "Справяне с нарастващите цени на електроенергията - набор от инструменти за действие и подкрепа".