Повече от половината от потреблението на електроенергия в Германия е било климатично неутрално за първи път през 2023 г., обявиха водещи организации за проучвания за възобновяеми енергии, цитирани от ДПА и БТА.

Според прогнози на Центъра за проучвания на слънчевата енергия и водорода в Баден-Вюртемберг (ZSW) и Германската асоциация за енергийни и водни промишлености (BDEW) възобновяемите източници на енергия са осигурили малко под 52 на сто от брутното потребление на електроенергия през разглежданата година, която е с пет процентни пункта повече, отколкото през предходната година.

Двете организации смятат, че общото брутно потребление на електроенергия през 2023 г. ще е около 517,3 милиарда киловатчаса, според данните, предоставени на ДПА.

Възобновяемите източници на електроенергия са имали особено висок дял през юли - 59 на сто, май - 57 на сто, октомври и ноември - 55 на сто от енергийното потребление в Германия.

През юни производството на електроенергия от слънце е достигнало рекорд за всички времена от 9,8 милиарда киловатчаса.

Вятърната енергия на сушата е поставила нов годишен рекорд със 113,5 милиарда киловатчаса. На равнище от 267 милиарда киловатчаса е била генерирана по-климатично неутрална електроенергия, откогато и да е било.

"Данните сочат, че вървим в правилна посока", обяснява Керстин Андрее, председател на изпълнителния борд на и Германската асоциация за енергийна и водна промишленост.

Пътят към изцяло климатично неутрални доставки на електроенергия не означава сигурен успех, каза тя.

"Можем да постигнем останалите 50 на сто само, ако политиците продължат постоянно да премахват всички препятствия за експанзията към възобновяеми източници на енергия", добави тя.

Решението, взето на Конференцията на ООН за климата в Дубай (КОП28) за отказ от изкопаеми горива като въглища, петрол и природен газ поставят експанзията към възобновяеми източници на електроенергия в съвсем ново измерение. Това подчерта членът на борда на Центъра за проучвания на слънчевата енергия и водорода Фритьоф Щайс.

Електроенергията от възобновяеми източници е необходима също и за извличането на въглероден диоксид от въздуха с помощта на така наречените инсталации за пряко улавяне на въздуха. Получените по този начин въглеродни емисии, наред със зеления водород, могат да послужат да въглероден източник за бъдещо търсене на въглеводороди.