Долната камара на парламента на Германия - Бундестагът, прие решение за увеличаване на таксата, която се заплаща при използването на изкопаеми горива за отопление и в сектора на транспорта, съобщи ДПА, на която се позова БТА.

От 1 януари 2024 г. в Германия ще се заплаща по 45 евро за всеки тон въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата вследствие на изгарянето на горива. В момента тази такса е 30 евро. Увеличението е 50%.

Допълнителните средства, които се очаква да бъдат събрани заради повишаването на тази екотакса, би трябвало да постъпват в германски държавен фонд, който финансира политики, насочени към опазването на околната среда и към насърчаване на икономическата трансформация.