На фона на енергийна криза, спиране на доставките на руски газ и влошаване на изменението на климата, преговарящите в ЕС са изправени пред огромната задача да преразгледат основния инструмент за намаляване на емисиите в Европа: Схемата за търговия с емисии (СТЕ).

През юни държавите от ЕС и Европейският парламент дадоха своите становища относно реформата на въглеродния пазар, внесена от Европейската комисия през 2021 г. Сега тримата трябва да обсъдят подробностите на срещи, наречени "триалози". Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Това коментира европейското издание Euractiv.

Основен източник на спорове е колко бързо да се премахнат безплатните разрешителни за замърсяване, предназначени да смекчат въздействието на цената на въглерода и да попречат на компаниите да напуснат Европа към места, където е по-евтино да отделят парникови газове. Идеята е те постепенно да бъдат заменени с механизма за коригиране на въглеродните граници (CBAM), който ще наложи цена на въглеродно-интензивните стоки, влизащи в ЕС.

Най-трудната тема за преговори ще бъде скоростта на постепенното премахване на безплатните квоти, категоричен бе и водещият преговарящ за CBAM, холандският евродепутат Мохамед Шахим.

Страните от ЕС и Европейският парламент имат сходна позиция, когато става въпрос за започване на постепенното премахване, като страните от ЕС искат начална дата 2026 г., а Парламентът се стреми към 2027 г. Позициите обаче се различават драстично след 2030 г. Евродепутатите настояват безплатните квоти да приключат през 2032 г., докато страните от ЕС искат много по-бавно премахване, завършващо през 2035 г.

Промишлеността е загрижена за въздействието на бързото премахване на квотите, като се има предвид новостта на въглеродния граничен данък. Ако се провали, те се опасяват, че ще бъдат подбити от по-евтини, по-въглеродно-интензивни продукти внасяни извън общността.

"Като стоманодобивен сектор, ние подкрепяхме идеята за CBAM от самото начало, но винаги това ще зависи от предпазливото тестване и внимателно взаимодействие с безплатното разпределение и настоящите мерки", обяснява Адолфо Айело, заместник-генерален директор на групата за стоманодобивната индустрия EUROFER.

Но Сам ван ден Плас от Carbon Market Watch твърди, че забавянето на поетапното премахване намалява стимула за декарбонизация и не позволява парите да отиват във Фонда за иновации, който финансира чистите технологии.

Шест милиарда безплатни квоти се очаква да бъдат раздадени между 2021 и 2030 г., но според ван дер Плас, "Ако ги раздадете безплатно, вие не ги продавате на търг, така че това са пропуснати приходи за държавите-членки, това са пропуснати финансови средства, които са на разположение, за да помогнат за декарбонизацията."

Друга спорна тема е как индустрията на ЕС може да търгува стоките си конкурентно извън блока, след като безплатните квоти бъдат премахнати. Индустрията е загрижена, че ще се сблъска с висока цена на въглеродните емисии, която нейните конкуренти извън ЕС няма да трябва да поемат.

3e-news.net