КЕВР публикува днес предложенията за цени в сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" за регулаторния период 1 юли 2023 - 30 юни 2024 г. Заявленията са направени от самите енергийни дружества. 

И ако електроразпределителните дружества предлагат малка или никаква промяна в цените за бита (но пък искат увеличение в цените за достъп), то при някои от топлофикациите заявки хвърчат нагоре, както може да се види от таблицата.

Рекордно увеличение предлага велокотърновската топлофикация - 178%, следват я врачанската - 128%, плевенската - 122% и бургаската - 110%. "По-скромни" са исканията на пернишката и габровската топлофикации - плюс 54%, русенската - 32%, ЕВН - България - 23%, сливенската - 16%, Веолия Варна - 6%.

На другия полюс е ТЕЦ "Бобов дол" - минус 52%, някои локални източници на топлинна енергия, и Топлофикация София, която в началото на април заяви, че иска да смъкне цената дори и почти незабележимо - с 31 стотинки (с 0,2%).    

Източник: КЕВР

КЕВР отбелязва, че в процес на анализиране на постъпилите ценови заявления на енергийните дружества и предстои да изготви доклади по тях. Те ще бъдат разгледани в нормативно установения срок на открити заседания и на обществени обсъждания.

Миналата година на фона на енергийна криза и проблематични доставки на природен газ КЕВР прие средно увеличение на цените на топлинната енергия за бита с почти 30%, като неглижира исканията за много по-голямо поскъпване на топлоподаването.

Наскоро председателят на КЕВР Иван Иванов каза, че регулаторът няма да допусне рязка промяна на цените на електроенергията и на топлинната енергия от 1 юли, като се има предвид и свиването в цената на природния газ. Това, според него, ще доведе до запазване или съвсем минимално повишаване на цената на топлинната енергия.

Междувременно "Булгаргаз" обяви, че предлага с 11.5% по-ниска в сравнение с утвърдената за месец май регулирана цена за юни и с 5,2% по-ниска пък от първоначално заявената за юни. Финални заявления общественият доставчик прави на 1-во число на всеки месец и още същия ден КЕВР утвърждава окончателната цена за съответния месец.