Електроразпределителните дружества в страната предлагат поскъпване на електроенергията за битовите потребители от 1 юли. Това съобщи БТА, като се позова на справка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), обобщила предложените цени на електрическата енергия за регулаторния период 1 юли 2023 г. - 30 юни 2024 г.

"Електрохолд - Продажби", които доставят електроенергия в Западна България, предлагат цената на дневната тарифа да остане същата (0,11146 лева за киловатчас), но нощната да се повиши двойно - от 0,02629 лева до 0,04102 лева за киловатчас.

"EVN България Електроснабдяване" пък предлага запазване на нощната тарифа от 0,02115 лева за киловатчас, но минимално повишение на цената на дневната - до 0,10969 лева спрямо 0,10917 лева на киловатчас. Преди да подаде заявлението председателят на Управителния съвет на EVN България Александър Сипек каза на събитие в края на март, че средно с 1,6 процента ще е увеличението на тарифите за електрическата енергия в Югоизточна България.

"Енерго Про Продажби" предлага да се запазят настоящите цени на дневната (0,11311 лева за киловатчас) и на нощната тарифа (0,02017 лева за киловатчас).

По-големи увеличения предлагат трите енергийни дружества в цените за достъп. Предложението на "Електроразпределителни мрежи - Запад" е цената за достъп до мрежата на небитовите клиенти да се повиши с 19,5 процента - до 0,02579 лева за киловатчас на ден, а за битовите - от малко над 8 на сто. Заявлението на "Електроразпределение Юг" предвижда цената да се повиши с 15,3 на сто за небитовите клиенти (до 0,2601 лева), а за бита - с 9,8 процента. "Електроразпределение Север" е поискало в заявлението си повишение на цената за достъп на небитови клиенти със 17 процента - до 0,02703 лева за киловатчас на ден. За бита исканото увеличение също е в рамките на 17 на сто.

В заявлението на Националната електрическа компания (НЕК) се посочва, че общественият доставчик очаква цена от 83,93 лева за мегаватчас от 1 юли, което е повишение от 2,5 процента спрямо цената днес. Дружеството предлага и цена на услугата "обществена доставка" от 6,99 лева за мегаватчас.

Цената за пренос на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) също се предлага да се повиши. Държавното дружество е поискало цена от 22,64 лева за мегаватчас, което е увлечение от 13,80 процента. ЕСО предлага цената за достъп до мрежата да повиши с 56 на сто - до 1,06 лева за мегаватчас.

ЕСО предлага и цена за достъп до мрежата за производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с динамично променяща се генерация от 4,89 лева за мегаватчас.

БТА отбелязва, че въпросът за развитието на енергийните мрежи става все по-актуален предвид рязкото повишение на заявките за присъединяване на нови възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). По време на последното изслушване в парламента служебният министър на енергетиката Росен Христов каза, че развитието на мрежите е ключово за цялостното изпълнение на целите за декарбонизация. Председателят на КЕВР Иван Иванов по време на кръгла маса, посветена на развитието и проблемите на електроенергийните мрежи, каза, че "за всяко 1 евро, инвестирано в нови ВЕИ мощности, трябва да се предвижда 1 евро за развитие на мрежите".

КЕВР е в процес на анализиране на постъпилите ценови заявления на енергийните дружества и предстои да изготви доклади по тях. Те ще бъдат разгледани в нормативно установения срок на открити заседания и на обществени обсъждания, уточняват от регулатора.