Либерализация, търговци на ток, смяна на доставчика - все термини и процедури, които в последните няколко месеца станаха актуални за собствениците и управителите на малките фирми. Това е така защото от 1 октомври всички небитови стопански клиенти трябва да потърсят нов партньор - доставчик на електроенергия, който да ги захранва. Досега моделът за фактуриране на тази група от потребители беше сходен с домакинствата, но вече стопанските абонати трябва да вземат по-активна роля по отношение на въпросите, свързани с това от кого и каква електроенергия консумират.

Ако в първите ни материали ставаше въпрос предимно за процедурите и начина на избор на конкретен доставчик на електроенергия, то в този ще наблегнем на това каква електроенергия да ползваме. Каква - че то нали токът няма цвят и мирис (освен при авария), биха се запитали някои?

С идването на свободния пазар на електроенергия фирмите, които искат да представят себе си за отговорни пред бъдещето и природата, могат да изберат освен нов доставчик и нов тип електроенергия. Става дума за т.нар "зелен ток" - електричество произведено от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това най-често са вятърни централи, фотоволтаични системи, водно-електрически централи и такива на биомаса, използващи неизкопаеми горива (биогаз, биомаса от дървесина и др).

Избор на такъв тип електроенегия би показало на клиентите на дадена фирма, че тя има отношение към опазването на околната среда и екосъобразния начин на живот. Иначе казано, изборът на доставка на ток от ВЕИ би дал конкурентно предимство на дадена компания, ако смята, че нейните клиенти също имат "зелен" оглед върху живота.

На практика, за да се удостовери, че една компания потребява ток от ВЕИ, тя трябва да получи т.нар. Зелен сертификат от своя доставчик на електроенергия. Важно е да се отбележи, че либерализацията на пазара не е процес, който започна от вчера, и досега той обхвана потребителите на високо и средно напрежение (големите и по-малки индустриални, земеделски и т.н. производители). Сред тях също има такива, които са предпочели да използват електроенергия със зелен сертификат.

Една такава компания е железопътният превозвач Рейл Карго България. Изпълнителният й директор Пенчо Попов заяви пред Dir.bg, че отскоро повереното му дружество закупува електроенергия със зелени сертификати. Причината да го правим е, че нашето дружество е част от международна австрийска група, която иска да представи пред своите клиенти вижданията си за едно по-отговорно отношение към околната среда и енергоресурсите, каза още Попов. Той посочи още, че към този момент клиентите на компанията в България все още слабо оценяват това предимство, докато в Западна Европа то има своята тежест. Пенчо Попов допълни, че към момента малко повече от 10% от енергията, която повереното му дружество закупува, е от ВЕИ мощности.

Полина Харасимова, маркетинг мениджър на рибопреработвателната компания Север Експорт, посочи, че в нейната компания е предпочетена електроенергията от възобновяеми източници заради отговорното отношение на мениджмънта към природата. Тя посочи, че в разговорите си с настоящи и бъдещи контрагенти фирмата й изтъква това свое предимство. Ние имаме право да сложим стикер на нашите опаковки, че част потребяваната от нас електроенергия е със зелени сертификати, такова право имат и наши клиенти, които препродават наша продукция, допълни Харасимова. Тя отчете, че близо 30% от тока, който Север Експорт консумира, е от ВЕИ, като част от него идва и от собствена фотоволтаична централа.

Разбира се, ръководството на всяка фирма преценява дали да закупи част или цялата консумирана от дружеството електроенергия да бъде със зелен сертификат. Цената на тока, произведен от ВЕИ, е около 20% по-висока от тази на стандартизираните предложения на търговците на електроенергия. Разлика, която при настоящите икономически условия и световната COVID пандемия, има своето значение за финансовите мениджъри на компаниите.

Въпреки това, в перспективата потреблението на ток от ВЕИ ще нараства паралелно с изваждането на електроцентрали, работещи с изкопаеми горива. Друга причина е, че изграждането на такива мощности става по-достъпно заради намаляването на техните цени и обществения натиск за намаляване на регулациите при присъединяване на ВЕИ към електрическата мрежа.

В тази връзка, ако ви предстои излизане на либерализирания пазар на ток и решите, че "зеленият" поглед към консумацията на ток отговаря на фирмената ви политика, можете да попитате търговеца си на ток какви предложения може да направи към вас.