Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на споразумение между правителствата на България и Съединените американски щати за сътрудничество по проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и ядрената програма за граждански цели на България.

Миналия декември със свое решение Народното събрание възложи на Министерския съвет да проведе преговори и да сключи междуправителствено споразумение с правителството на САЩ за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технология АР 1000. Проектът на споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание.

Министърът на енергетиката Румен Радев информира по време на форум за ядрени технологии, че вече има мандат за подписване на междуправителственото споразумение между България и САЩ. Той изрази надежда това да стане в рамките на следващия месец.

Документът има за цел да създаде рамка за задълбочаване на сътрудничеството по проекта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" и ядрената програма за граждански цели в България.

Консултациите, обменът на експертен и технически принос за постигане на напредък при разработването на ядрената програма на България, участието на субекти от трети държави, при спазване на приложимото национално законодателство, в проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй", идентифицирането на потенциално финансиране, насърчаването на ядрената енергия за граждански цели в рамките на ЕС са сред основните дейности по споразумението.

За България ядрената енергетика има важна роля при гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност. Тя осигурява енергия на достъпни цени и е ключов елемент усилията за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Вече започнахме процедурата по оценка на въздействие върху околната среда и за блок 8 на АЕЦ "Козлодуй", каза министър Румен Радев по време на Третата международна ядрена конференция, която се провежда в четвъртък и петък в София, цитиран от БТА. По думите му целта е към 2034 г. България да има присъединена към мрежата и функционираща част от новите мощности от блок 7 на АЕЦ "Козлодуй", както и около 2-3 години по-късно да има и работещ блок 8 на атомната ни централа.

"Разполагаме с площадка, разполагаме с инфраструктура, но планираме и допълнително изграждане на инфраструктура за тази площадка 2, така че и тя да е подходяща, а не само за блок номер 7", заяви министър Радев. Той отбеляза, че технологията, която е избрана за блоковете 7 и 8 в АЕЦ "Козлодуй", е AP 1000. 

"Всички текстове са съгласувани и уточнени между партньорите", изтъкна министърът на енергетиката. Радев уточни, че това споразумение не се фокусира само върху избора на ядрения остров и на тази технология, но и позволява по-широко сътрудничество в обмена на знания, опит, информация, развитие на кадри, допълнителни технологии. Освен това ще се развиват и взаимни проекти в частта на преработката и дългосрочното съхранение на високорадиоактивни отпадъци.