Да бъдат предприети действия за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ"Козлодуй" с технология AP1000, реши парламентът с приетия проект на решение, внесен от Бойко Борисов, Делян Пеевски, Кирил Петков и Делян Добрев.

С него Народното събрание (НС) възлага на министъра на енергетиката в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на "Българския енергиен холдинг" ЕАД да предприеме действия за увеличение на капитала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с парична вноска в размер на до 1 500 000 000 лв, с цел увеличаване капитала на "АЕЦ Козлодуй — Нови мощности" ЕАД в същия размер.

Парламентът възложи на енергийния министър да използва бъдещите приходи от продажбата на оборудване с дълъг цикъл на производство, собственост на НЕК— ЕАД, предназначено за Проекта АЕЦ "Белене", единствено за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" .

Министерският съвет, чрез министъра на енергетиката, до 31 март 2024 г. да предприеме всички необходими действия за вземане на решение по Закона за безопасно използване на ядрената енергия за изграждане на блок 7-ми с технология АР 1000, съгласно индикативен график, гласува НС.

МС чрез министъра на енергетиката до 2 февруари 2024 г. да предприеме действия за стартиране на необходимите процедури за изграждане на втори блок с идентична технология на утвърдената от АЯР Площадка N22 /8-ми блок/, се казва още в решението.

"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД от своя страна е възложило на Westinghouse Energy systems LLC, клон България да изготви предварително проучване преди взимането на окончателното инвестиционно решение ("Front End Engineering and Design" (FEED)) за нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. Това е важна фаза на инженерното проектиране, която се използва за контрол на разходите по проекта и задълбоченото му планиране преди подаването на оферта.

Експерти отбелязват, че FEED съставлява приблизително 2% от стойността на проекта, но правилно изпълнен, може да намали с до 30% разходите по време на проектиране и изпълнение.

Очакванията са този етап да приключи през април 2024 г., като проучването ще даде предварителна оценка на капиталовите и оперативните разходи на проекта.