Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ "Козлодуй" заявление за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус", съобщават от АЯР.

Оттам допълват, че при направения преглед е установено, че АЕЦ "Козлодуй" не е представила два документа - проект на изменение на глава 15 "Анализ на авариите" от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция "Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор "ВВЕР-1000".

Липсващите документи са свързани с важни за безопасността анализи, оценки и разчети, без които АЯР не може да оцени влиянието на предлаганата промяна върху пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Без посочените документи Агенцията не може да оцени и изпълнението на нормативните изисквания за безопасност в тяхната цялост, съобщи БНР.

Констатираната липса на документи представлява неизпълнение на изискванията на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (Наредба за лицензиране), посочват още от АЯР

На основание на същата наредба на АЕЦ "Козлодуй" е даден срок до 15 октомври 2023 г. да отстрани посочените пропуски и нередности. В случай, че изисканите документи не бъдат представени в посочения срок, ще бъде приложена разпоредбата от Наредбата за лицензиране, съгласно която председателят на Агенцията с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение.