Агенцията за ядрено регулиране e започнала процеса по лицензиране на новото американско ядрено гориво за 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от регулатора.

В Агенцията е постъпило заявление с искане за издаване на разрешение за използване на нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус", в 1000-мегаватовия 5-и блок.

Заявлението от АЕЦ "Козлодуй" е придружено с над 80 документа с обем повече от 8400 страници - предимно техническа документация и анализи на безопасността, съобщава БНР.

В първоначалния етап предстои Агенцията за ядрено регулиране да провери дали са представени всички необходими документи и дали те съответстват на законовите изисквания.