За голяма част от бизнеса в България предстои значима промяна в условията на работа от тази есен. Всяка една фирма - от фризьорския салон, през адвокатската кантора до малката аптека - вече ще купува електроенергия от свободния пазар на ток. Всяко малко и средно предприятие ще премине към директно договаряне с избран от него търговец на ток, който ще доставя електроенергия до обекта.

Основното нещо, за което бизнесът у нас трябва да е спокоен е, че никой няма да му дръпне шалтера от 1 октомври и да остане без електроенергия. Всяка компания ще има достъп до електричество, както досега, но вече ще е важно при какви условия и цени дадената фирма ще избере и сключи договор със своя търговец. А този търговец на електроенергия трябва да е лицензиран и да е включен в списъка на дружествата, описани на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Именно условията на различните търговци ще бъдат разковничето за привличане на клиенти.

Ползите от излизането на свободния енергиен пазар могат да бъдат значителни за бизнеса, стига фирмите активно да се интересуват от офертите на търговците. Доставките на електроенергия например могат да бъдат съобразени с работното време на всяка отделна фирма. Ако една баничарница, например, използва ток основно след полунощ и в ранните часове на деня, а следобед е в почивка, собственикът й може да поиска от своя нов доставчик такава специфична оферта. В нея да е описано, че компанията иска да получава евтин ток през нощта (1 - 7 часа), за сметка на по-скъпи доставки в пиковите вечерни часове (между 17 и 22 часа). Това със сигурност би оптимизирало разходите на дружеството. Така специфичният профил на всяка фирма ще бъде обсъден от специалистите на енергийна търговец, което позволява изготвяне на индивидуалната оферта за баничарницата.

Друг подобен пример може да бъде една престижна адвокатска кантора, която иска да купува единствено чиста зелена енергия за своите офиси. Вече има редица такива компании в България, които получават сертификат, че използват единствено енергия, добива от възобновяеми източници. Подобно отношение със сигурност може да впечатли клиентите, а търговците на ток без особени затруднения могат да изготвят подобна оферта.

Ако пък баничарницата и адвокатската кантора участват в една обща балансираща група, то може да се постигне добър ефект за сметките и в двете дружества. Причината е, че така ще се намалят разходите за балансиране при доставките на ток.

Към тези ползи може да се добави и сериозната конкуренция при търговците, които ще се постараят да привлекат повече клиенти с добри и конкурентни цени. Подобна конкуренция вече съществува на пазара и тя работи само в полза на потребителите, които ще получават изгодни оферти.

С подобни ползи дружествата вече смело прогнозират, че цените на свободния пазар на електроенергия за бизнеса могат да се понижат с около 20%. Това обаче няма как да се случи в началото, още с първите фактури за ток. Свободният пазар е все още малък, но през следващите месеци вероятно ще се създават нови и нови оферти, които да доведат до реално понижение на сметките за бизнеса.

За целта обаче компаниите трябва да бъдат добре осведомени и да следят потреблението си - или чрез фактурите, или чрез поставянето на умни електромери. Причината е, че при неспазване на клаузите в договора, цените за доставките е вероятно да се повишат.

Всичко това ще бъде описано и в типовия договор, който компаниите доставчици на електроенергия могат да предложат на клиентите си. А всяка фирма може да види образеца на типов договор на страницата на КЕВР.

В момента не е фатално, ако дадена фирма не е сключила съответните договори с доставчик до 1 октомври 2020 г., защото от тази дата започва да тече предвиденият в закона преходен период, който е до края на юни 2021 година. Дотогава малкият бизнес ще остана на свободния пазар по т.нар. "типов договор" и по цените, определени в него. Цената на типовия договор ще бъде изчислена от всяко снабдително дружество и ще се базира на това как съответният доставчик купува електроенергията.

Малкият бизнес трябва да знае, че вече не може да се върне към пазара с регулираните цени. Също така, ако дадената баничарница или адвокатска фирма не си намерят доставчик на ток до края на юни догодина, то разходите им за ток ще се покачат драстично. Тогава те ще получават електроенергия от определено дружество, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. А там цените са по-високи спрямо пазарните.