Свободният енергиен пазар у нас ще се разшири значително след 1 октомври, когато всички малки и средни компании ще купуват енергия по свободно договорени цени и от избран от тях търговец. За бизнеса у нас се очаква да има редица ползи след тази промяна, но компаниите трябва добре да се информират преди да изберат своя доставчик на ток.

Предлагаме на вашето внимание няколко практични съвета как дадена фирма може да избере своя доставчик.

Стъпка 1: Разгледайте внимателно списъка с лицензирани търговци на електроенергия, който може да се намери на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това са и единствените лицензирани доставчици в България и никоя друга компания не може да осигурява доставките.

Стъпка 2: Направете си кратка листа от потенциални доставчици, като на първо време сравните ценовите оферти, които предлагат на платформите си.

Стъпка 3: След като сте избрали определен доставчик на база цена, е добре да се информира предварително за дейността на дружеството и какви са неговите клиенти към момента. Основната информация може да бъде открита на интернет страницата на компанията. Обърнете особено внимание на надеждността и финансовата стабилност на доставчика. Фиксирането на цената по договора с клиента изисква опит, висока ликвидност и достъп до пазара на едро от страна на търговеца.

Стъпка 4: В случай, че фирмата ви има възможност, е добре да се доверите на консултант, който да помогне в избора на доставчик на ток и да придвижи цялата процедура. Ако фирмата ви не може да си позволи подобен разход, е добре в детайли да изчетете информацията, която може да се намери за избрания доставчик на ток.

Стъпка 5: Преди започването на разговорите важно условие е да знаете какво е вашето потребление на електроенергия. То е записано във фактурите за ток, които всяка фирма получава месечно. Така можете да види каква е консумацията на дружеството ви в различните периоди от годината и да прецените какви количества електроенергия ще са ви нужни.

Стъпка 6: Запознайте се подробно и много внимателно с условията за доставка, които всеки търговец предлага. Важно е да се види какво е включено в цената за доставка на електроенергия. Фирмите в България освен за доставка на ток плащат и такса "Задължение към обществото" и такса за балансиране на електроенергията например. Трябва да поискате информация дали тези разходи са включени в крайната цена или не, защото това ще има значително влияние върху сметките. Например търговецът Х може да предлага много евтина електроенергия, но без да са включени тези такси. Именно чрез тях малкия бизнес ще бъде натоварен и ще плаща по-големи сметки.

Стъпка 7: Проверете внимателно условията на офертата и договора и не бързайте с подписването. Важни са условията в договора, срокът му и как може той да бъде прекратен. Важно е също така да се знае дали може да се променя цената, в кои случаи и какви обезпечения трябва да осигури компанията, за да подпише контракта с доставчика.

Стъпка 8: Изрично уточнете дали искате да получавате хартиена или електронна фактура за консумацията си, както и за кои точно обекти се отнася сметката.

Стъпка 9: В условията на кризисна ситуация редица бизнеси изпитват затруднения с плащанията. Тези срокове за плащане на фактурите също са от изключително значение за малкия бизнес и трябва да са добре разписани в договора. Като цяло в типовите договори на КЕВР са добре описани данните и доставката на електроенергия, а договорите обикновено се подписват за една година напред.

Стъпка 10: На някои компании може да им се струва досадно, но важно е и да се знае дали са добре защитени личните фирмени данни при сключването на договор с нов търговец. Все пак никой бизнес няма да се чувства комфортно, ако в публичното пространство се разпространяват лични данни или финансова информация.

Стъпка 11: Внимавайте за измами - дружествата не бива да се доверяват на всеки, който се представя за търговец на електроенергия, особено когато такъв идва на адреса ви. Обикновено представителите на търговеца имат отличителни знаци, а повече информация за дадената фирма винаги може да се намери в интернет.

В заключение е важно да се знае, че не е задължително всички фирми да сменят търговеца си на ток от 1 октомври - Законът за енергетиката дава възможност фирмите да избират своя доставчик не само сега, ами до края на юни следващата година. След 30.06.2021 г. всяка компания без избран доставчик на ток ще бъде прехвърлена автоматично към скъпите Доставчици от последна инстанция. Вероятно от 1 октомври редица фирми ще останат при сегашните си ЕРП-та, които също са доставчици на електроенергия. От другия месец обаче фирмите ще трябва да подпишат типови договори с тях, а цените за доставките ще са служебно определени.

Цялата процедура за избор на доставчик продължава около 20 дни. Така че ако някоя компания желае да смени доставчика си, трябва до 10-о число на предходния месец да се е подготвила и да е влязла в контакт с новият си търговец. Той ще придвижи процедурата пред всички заинтересовани страни. Само пред доставчика обаче се декларира желанието за смяна на партидите.