По повод предстоящия професионален празник - Денят на енергетика, председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев поздрави всички български енергетици. Инж. Георгиев изрази признателност към труда на всички заети в енергийния сектор и отправи пожелания за здраве, семейно щастие, просперитет и нови успехи.

"Вашето отговорно отношение към служебните Ви задължения има определящо значение за осигуряване на енергийната сигурност и независимост на страната." заяви инж. Георгиев в съобщението.

Той посочи, че през последните години целият отрасъл е бил изправен пред много предизвикателства, но българските енергетици са показали, че трудностите се преодоляват по-лесно, когато всички са единни, активни и мислят градивно.

Председателят на АТДБ заяви, че пред целия сектор "Енергетика" предстои още много работа, свързана с енергийната трансформация. Инж. Кремен Георгиев изрази надежда, че единни и сплотени ще успеем като страна да реализираме плавния и справедлив преход, намирайки ефективни решения.

"В този така важен момент за отрасъла приносът на всеки експерт е от изключително важно значение за запазване на стабилността и независимостта на енергийната система на България и не на последно място за конкурентоспособността на икономиката ни." пише още инж. Георгиев.

Инж. Кремен Георгиев посочи, че в лицето на Асоциацията могат да разчитат на надежден партньор и съюзник в каузата, свързана с бъдещото развитие на сектор "Енергетика".

"Професията ни изисква всеотдайност, сила и неуморна енергия. Желая Ви да бъдете борбени и все така отговорни и да продължавате да вдъхвате надежда и оптимизъм. Убеден съм, че Вашите усилия ще получат още повече признателност и ще Ви носят удовлетворение." отправи поздрав инж. Георгиев.

Той призова независимо от трудностите, българските енергетици да посрещнат професионалния си празник с чувство на гордост и удовлетворение от постигнатите резултати.

Следва пълният текст на поздравителния адрес по повод Деня на Енергетика:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ,

Позволете ми от името на Асоциацията на топлофикацииите в България и лично от мое име да Ви честитим Вашия професионален празник - Деня на енергетика!

Използвам приятния повод да изразя своето уважение към професионализма и неуморния труд на всички колеги от нашия сектор. Вашето отговорно отношение към служебните Ви задължения има определящо значение за осигуряване на енергийната сигурност и независимост на страната.

Последните години бяхме изправени пред много предизвикателства, но Вие показахте, че когато всички сте единни, активни и мислите градивно, преодолявате трудностите по-леко. За никой не беше лесно да се изправи лице в лице с непознатия към онзи момент вирус COVID 19, а само година по-късно военните действия по време през 21 в. Всяка една криза донесе след себе си още редица кризи. Само за няколко месеца станахме свидетели на драстичен скок на цените на горивата, много въпросителни относно доставките на природния газ, непрекъсната волатилност на пазарите и още много предизвикателства. Въпреки всичко това, Вие бяхте там и продължихте да изпълнявате професионално своите задължения.

През целия сектор "Енергетика" стои още много работа, свързана с енергийната трансформация както на европейско, така и на национално ниво. Вярвам, че единни и сплотени ще успеем да реализираме плавния и справедлив преход, намирайки най-работещите решения. В този така важен момент за отрасъла приносът на всеки експерт е от изключително важно значение за запазване на стабилността и независимостта на енергийната система на България и не на последно място конкурентоспособността на икономиката ни. Амбициозните цели пред енергетиката на България в контекста на Европейския Зелен пакт изискват висока гражданска и професионална отговорност, компетентност и сили за постигане на зелената политика.

Използвам възможността в качеството си на председател на Асоциацията да изразят задоволството си от досегашното ни ползотворно сътрудничество и да Ви благодаря за това. Вярвам, че и занапред ще продължим нашата съвместна работа в интерес на бъдещето на енергийния сектор, защото това е нашата кауза.

Професията ни изисква всеотдайност, сила и неуморна енергия. Желая Ви да бъдете борбени и все така отговорни, и да продължавате да вдъхвате надежда и оптимизъм за едно по-добре бъдеще на България. Убеден съм, че Вашите усилия ще получат още повече признателност и ще Ви носят удовлетворение.

Независимо от трудностите, посрещнете днешния си професионален празник с чувство на гордост и удовлетворение от постигнатите резултати!

Пожелавам на енергетици много здраве, лично и семейно щастие и професионални успехи!

Честит празник!

КРЕМЕН ГЕОРГИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АСОЦИАЦИЯТА
НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ