Битовите потребители, болниците, училищата, летищата и търговските обекти за снабдяване ще бъдат в категорията на защитените потребители на природен газ, предвижда извънреден план за действие за осигуряване на снабдяване с природен газ в случай на криза, представен за обществено обсъждане от гръцкия енергиен регулатор, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА. 

Защитените потребители ще бъдат последни по ред, ако се наложат прекъсвания в снабдяването с природен газ.

Сред защитените потребители се предвижда да бъдат също определени административни сгради като парламентът, президентството, кметствата и независимите органи, а също така малките и средни предприятия с годишно потребление под 10 хиляди мегаватчаса, както и топлофикационните дружества.

Според плана снабдяването при нужда ще се прекъсва последователно в големите индустриални предприятия (където има възможност), експортните дружества, електроцентралите, от които в момента няма необходимост, промишлените предприятия, които използват газ за когенерация или котли, малки предприятия и търговски обекти, които не спадат към защитените потребители.

Преди да се приложи планът за прекъсвания се предвиждат поредица мерки с нарастваща интензивност съобразно с мащабите на проблема. Сред тях са препоръки за доброволно ограничаване на потреблението, търсене на извънредни доставки на втечнен газ, използване на алтернативно гориво (дизел), увеличаване на производството на електроенергия от въглищни и водноелектрически централи, извънреден внос на електроенергия и т.н.

В плана са предвидени три нива на тревога, според които ще се определят и необходимите мерки за справяне със ситуацията, която според плана може да се влоши не само от евентуално прекъсване на доставките, но и от технически проблеми или от извънредно високо потребление, например поради неблагоприятни метеорологични условия.