Осъществяването на проекта за нефтопровода "Александруполис-Бургас" ще увеличи възможността за диверсификацията на горива не само за рафинерията в Бургас, но и конкурентоспособността в региона. Това заяви министъра на енергетиката Румен Радев при откриването на конференцията "Горивата и енергийната сигурност - какво се промени в света, Европа и в България и какво предстои", организирана от и експерта по енергийна политика Славчо Нейков и интернет портала 3eNews.

Вече е готова пътната карта по проекта. Предстои извършване на предпроектното проучване, каза министъра. Той коментира, че не би било редно по този проект да се предприемат конкретни действия, преди да се направи правилна оценка на целевите пазари, на търсенето , на веригата за доставки, проучването на техническите аспекти, различните бизнес модели и възможности за публично частно партньорство. Необходимо е да се направят и препоръки за финансово структуриране, оценка на икономическата жизнеспособност, посочи Румен Радев. "Апелът ми е като правим нещо да не го правим като в миналото", каза министъра, припомняйки варианта на проекта "Бургас-Александруполис", допълвайки че действията трябва да са не теоретични а обосновани.

Междувременно по време на дискусията от по-късно стана ясно, че "Лукойл" подкрепя проекта, но както напомни зам.-председателя на Надзорни съвет на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС", той няма да е готов до отпадане на дерогацията за внос на руски петрол по море.

Министърът на енергетиката обърна внимание и на предизвикателствата, пред които е изправена страната ни в частта за възобновяемата енергия в транспорта, визирайки необходимостта от въвеждане на съответните евродирективи в законодателството.

"Имаме поставена цел по действащия интегриран план за 27% към 2030 г. Това, което многократно сме дискутирали и с колегите от ЕК са числа в диапазона -29 - 30 %. Това е по отношение дела на енергията в брутното крайно потребление на енергия. В сектора транспорта това е 14 %, както е по директивата. Обръщам внимание, че при преработване на директивата се цели 29 % в транспорта", посочи министър Радев, наблягайки на изключително голямото предизвикателство, особено по отношение на увеличението на биогорива в потреблението от 1 до 2 обемни процента при смесването им". По думите му, по-високи са и критериите за устойчивост и намалени на емисиите и за течните и твърди горива от биомаса. С интегрирания план трябва да предвидим завишаване на изискванията и по отношение на потреблението, както и амбицията в сектор транспорт", отбеляза още той.

В изказването си министър Румен Радев направи съответната разлика и за ролята на горивата в транспорта и енергетиката. Говорейки в частта за енергетиката, той обърна внимание на инфраструктурното значение на въглищните мощности.

Министърът припомни, че предстои да бъде взето решение за потенциално участие на държавата в в правата за включване в проучването за нефт и газ блок Хан Аспарух. В същото време той постави въпрос и за оценка на рисковете. "В момента Черноморския регион чисто геополитически е високо рисков, но потенциален ангажимент на българската държава е важен сигнал по отношение и на оценка на риска, и перспективата пред подобни начинания", посочи той.