Капацитетът за съхранение на батериите при домакинствата в Европа се очаква да достигне 9,3 GWh до края на тази година. Това е записано в единия, междинен, сценарий на организацията SolarPower Europe. И ако той се сбъдне, Старият континент ще достигне 39,9 GWh капацитет за съхранение на батериите при домакинствата до 2026 г. В неговия песимистичен и оптимистичен сценарий капацитетът може да достигне съответно 23 GWh или 44 GWh до края на 2026 г.

Домашните батерии се превърнаха в привлекателно средство за намаляване на сметките за електричество, особено през година на огромни покачвания, повишен интерес към енергийната устойчивост и по-ниски въглеродни отпечатъци. А растежът при жилищната слънчева енергия, подпомогнат и от различни правителствени стимули, положи основата за разрастването на пазара на свързаните системи за съхранение.

Степента на свързаност между съхранението на енергия и слънчевата енергия е нараснала от 23% през 2020 г. на 27% през 2021 г. Основните пречки, които възпират развитието на инсталациите да бъдат още по-бързо растящи са липсата на монтажници и недостигът на батерийни клетки. Инсталирането на подобни системи в домакинския сегмент е с много по-голям дял от общите разходи, отколкото е за търговски и индустриални (commercial and industrial (C&I) или комунални услуги.

В Германия са инсталирани 1,3 GWh домашни батерийни системи за съхранение през 2021 г. или 59% от общо 2,2 GWh, инсталирани на целия континент. Италия, следващият по големина пазар, разгърна 321MWh благодарение отчасти на схемата за стимулиране Superbonus за домашно съхранение. В същото време Австрия (132MWh), Обединеното кралство (128MWh) и Швейцария (79MWh) са останалите топ пет страни по инсталиран капацитет на домашните батерии.

3eNews