Нова технология за съхранение на енергия ще даде на излезлите от употреба електроцентрали на изкопаеми горива ново бъдеще като екологични батерии, съобщават от "Юрохийт енд Пауър" (Euroheat & Power), цитирани от специализирания портал за отопление, вентилация и климатизация hvac-bulgaria.com.

Съвместен европейски проект, който се реализира в Борнхолм, Дания, разработва решение за дългосрочно съхранение на вятърна и слънчева енергия в големи мащаби, което да намали значително цената на съхранението и по този начин да се ускори зеленият преход, предаде БТА.

В проекта "2nd Life to Power Plants" (2LIPP), подкрепен по линия на програмата "Хоризонт Европа" с безвъзмездна помощ от 60 млн. DKK (датски крони) и с общ бюджет от 100 млн. DKK, партньори от шест европейски държави обединяват усилията си, за да превърнат остарелите централи от миналото в "зелени" батерии за съхранение на чиста енергия.

Разработката предвижда старата електроцентрала в Борнхолм да бъде преобразувана в батерия, която ще съхранява излишната зелена електроенергия и ще я доставя обратно в електроснабдителната мрежа, когато има недостиг в системата.

Основната цел е да се представи мащабируемо хибридно решение за съхранение на енергия, включващо три различни технологии, съчетани в нова система за управление на енергията, за което ще се използва съществуващата инфраструктура на централата.

"В Борнхолм изграждаме първото в света хранилище за енергия, използващо течен натриев хидроксид, известен като луга или сода каустик, което ще съхранява зелена енергия като топлина и ще я връща в електрическата мрежа, когато е необходимо. Ние разполагаме с опит в елиминирането на корозионните свойства на хидроксидните соли и сме готови да го използваме в търговски приложения с голям мащаб", заявява директорът на Hyme Energy.

Предимствата на използването на хидроксидни соли за комбинирано производство на топлинна и електроенергия са много ниска цена на суровината, висока енергийна плътност и високи температури до 700 градуса, като тази енергия може да се съхранява за период до две седмици.

Освен съхранението на енергия в соли, хибридното хранилище включва още употребявани автомобилни батерии от PLS Energy Systems и високотехнологичен акумулатор на QuinteQ, който може да складира енергия за кратки интервали. И трите технологии за съхранение са взаимосвързани със система за управление на енергията от Pini Solutions, която използва целия запас от енергия, за да балансира електрическата мрежа и да осигури централно отопление и електрозахранване при необходимост.

Според Фредрик Стигебранд, директор на "Суидиш ПЛС Енерджи Систъмс" (Swedish PLS Energy Systems), използването на употребявани автомобилни батерии за съхранение на енергия, освен че допринася за опазване на околната среда, спомага и за понижаване на себестойността.

В проекта участват редица европейски партньори от областта на науката и технологиите, които оценяват потенциала на новата разработка за използване на вече съществуващата инфраструктура в екологичен контекст.

"Концепцията 2LIPP е изключително интересна за топлофикационния сектор. Преобразуването на бивши производствени инсталации, работещи с изкопаеми суровини, в инфраструктури за съхранение на енергия, може да осигури допълнителна и нова перспектива в свързването на секторите. В комбинация с топлофикационните мрежи, това ново поколение когенерационни инсталации ще увеличи потенциала на централното отопление по отношение на гъвкавостта и използването на възобновяема енергия", отбелязва Габриеле Пеше, директор "Иновации и устойчиво финансиране" в Euroheat & Power.