При средна цена от 232.02 лева за MWh се търгува електроенергията на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, с доставка "ден напред" на 28 юли. Ден по-рано, с доставка на 27 юли, бе регистрирана цена от 203.01 лв. за MWh или средно нарастване с 14.29 процента. Данните от търговията сочат, че са изтъргувани 69 772.00 MWh. Това е рекордна цена за БНЕБ. Предишния бе отчетен с ден за доставка 19 юли - 117.64 евро за MWh (229.98 лв. за MWh)

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) с доставка на 28 юни е 262.98 лв. за MWh, при количество от 38 454.70 MWh.

Извънпиковата енергия (31 317.30 MWh) е на цена от 201.06 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира днешната търговия при средна цена от 191.88 лв. за MWh и количество от 2387.9 MWh, което означава, че цената се е повишила през деня с 20.91 процента.

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента "пазар ден напред", е постигната във времето 13 - 18 часа - 274.09 - 274.19 - 274.15 лв. за MWh при количества, вариращи между 3370.7 и 2959.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 223.4 лв. за MWh при количество от 2639.4 MWh.

Не само на БНЕБ (IBEX) се отчитат рекордни цени. Високи цени са постигнатите на електроенергийната борса в Сърбия - 117.79 евро за MWh, Италия - 115.34 евро за MWh, Хърватия и Словения - 113.68 евро за MWh, 102.7 евро за MWh - Унгария и Румъния. Цените са два пъти по-високи с постигнатите във Франция - 66.99 евро за MWh и Германия - 79.42 евро за MWh.

Обяснението на пръв прочит е изключително горещото време не само в България, а и в Европа, а от друга новото нарастване на цените на въглеродните емисии и на природния газ.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 юли 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 387.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 231.98 лв. за MWh.

3e-news.net