Eвропа през миналата зима избегна недостига на енергия, а резкият спад на цените на природния газ през последните шест месеца осигури отсрочка за потребителите. Но енергийната криза на континента далеч не е приключила, казва Дидие Холо, президент на асоциацията Eurogas и вицепрезидент на френската Engie, пред NGW, предупреждавайки, че рисковете ще останат през следващите четири зими и властите трябва да избягват самодоволството.

Договорите за газа за предходния месец на холандския хъб TTF в момента се търгуват при 20-30 евро/MWh. Това е доста под пика от 340 евро/MWh, който беше отчетен през август 2022 г., след рязкото намаляване на доставките на руски тръбопроводен газ. Властите на ЕС предприеха стъпки за намаляване на цените на газа през изминалата година, но Холо смята, че в голяма степен необичайно меката зима, а не политиката е тази, благодарение, на която сега има относително ниски цени. Той подчертава също така, че настоящите цени все още са значително по-високи от смятаните за нормални в годините преди пандемията от COVID-19.

"Основният фактор за възстановяването на баланса на пазара в Европа са много високите цени", казва той пред NGW. "Това привлече целия наличен втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб, но също така намали съществено търсенето от индустрията. А имаше и мека зима".

Налагането от Европейската комисия на изискванията за съхранение на газ преди миналата зима също изигра роля, казва още той. Изпълнителната власт на ЕС въведе задължение за запълване на газохранилищата до 90% от всички страни до 1 ноември 2022 г. и тази цел беше преизпълнена - нивото достигна близо 95%.

Въпреки че бяха "полезни", правилата на ЕС за съхранение бяха толкова строги, че понякога това предизвикваше скок на цените, констатира в същото време Холо.

Европейската комисия наскоро излезе с поздравление за първия търг на създадената от нея съвместна платформа за закупуване на газ за предстоящата зима. Определи го като "забележителен успех". Според съобщения в медиите купувачите са поръчали 11,6 млрд. куб м газ, докато доставчиците са предложили 13,4 млрд. куб м.

Холо обаче предупреждава, че все още е твърде рано да се каже дали платформата може да се счита за успешна.

"Досега купувачите и продавачите само "се срещат". Все още предстои да преговарят и да се споразумеят. Това е като бързите срещи - добре е, че хората се появиха, но ако не излязат от стаята с решение да се срещнат отново, не знаем какъв ще е успехът."

Той също така отбелязва, че като се има предвид, че значителна част от газа е поискан от мрежата, а не от терминалите за втечнен природен газ, голяма част от офертите за обем са били ремаркетирани, а не търгувани.

"Това означава, че това е газ, който вече е бил предназначен за Европа и ремаркетиран, но не са нови газови доставки", казва той. "Това означава, че само 20-25% максимум от закупения газ е наистина нов, постъпващ в Европа", казва той. "Затова смятаме успеха за скромен. Но в криза всеки един милиард кубически метра газ е от значение".

Дидие Холо все пак поздравява платформата за съвместни покупки, тъй като позволява на по-малките играчи на пазара да участват при равни условия с по-големите такива.

Гледната точка на Eurogas, казва Холо, също така е, че въведеният от ЕС таванът на цените на TTF, след скокът им през август 2022 г., е определен толкова високо и толкова късно през сезона, че не е оказал влияние върху пазара. Много играчи на пазара смятат, че той е зле проектиран и следователно би бил неефективен и дори може да има неблагоприятно въздействие върху пазара, ако бъде задействан.

Той също така изразява съжаление, че природният газ е включен само в таксономията на ЕС само за "инвестициите в преход", с толкова ограничителни условия, че много малко проекти като газовите електроцентрали ще могат да бъдат включени.

Нереалистични прогнози

Холо също така обръща внимание на "смесените послания" в енергийните прогнози на ЕС, които възпрепятстват подписването на по-дългосрочни договори за нови доставки на газ. В работния си документ RepowerEU, публикуван миналата година, Европейската комисия прогнозира, че търсенето на газ в блока ще спадне до само 135 милиарда куб м газ до края на десетилетието, но Холо подчертава, че тази прогноза трябва да бъде преразгледана.

"Ако вярвате на тази цифра, тогава нямате нужда от нови договори и дори не е необходимо да търсете заместители на липсващия руски газ", казва той.

Основният фокус трябва да бъде насочен към улесняването на купувачите при подписването на нови дългосрочни договори. В резултат на инвазията на Русия в Украйна миналата година, Европейската комисия постигна сделка с Вашингтон за осигуряване на допълнителни 50 милиарда куб м американски LNG. Но Холо вярва, че на практика е направено малко за постигането на тази цел и определя сделката като "все още нематериализирана".

По-голямата част от дългосрочните договори за втечнен природен газ, които помагат да се подкрепят инвестициите в нови доставки, са предимно с азиатски купувачи, или с големи компании с портфолио за втечнен природен газ. Холо отбелязва, че например, има само два проекта в САЩ, които трябва да получат окончателно инвестиционно решение най-вече в резултат на европейските договори - Port Arthur Phase 1 и Rio Grande LNG.

"Комисията не е предприела никакви конкретни стъпки, за да помогне на европейските компании за постигане на тези дългосрочни договори и това също е проблем по отношение на националните правителства", казва той.

И добавя, че съвместната платформа за закупуване на газ е можела да бъде фокусирана отчасти и върху привличането на дългосрочни доставки на газ.

Високата цел за намаляване на ролята на природния газ в европейския енергиен микс в RepowerEU отчасти разчиташе на целите за значително разширяване на използването на възобновяеми източници и производството на биогаз, а по-късно на водород. Холо разглежда прогнозата за производството на биогаз от 35 милиарда куб м до 2030 г. като "абсолютно постижима". Той обаче не е толкова уверен в прогнозите за производството на водород - 10 милиона метрични тона, произведени от страните, и същото количество внос до края на десетилетието. "Някои от тези цели са свръхамбициозни - не могат да бъдат постигнати в този срок", казва той.

Като цяло Холо предупреждава, че енергийната и особено газовата криза за Европа далеч не е приключила и рискът от високи цени и потенциален недостиг ще продължи поне през следващите четири зими. Това ще е така, докато не бъде подготвена и задействана следващата вълна от глобални доставки на LNG от проекти като North Field East в Катар. Студеното време през предстоящата зима, съчетано с високото търсене в Азия, може да доведе до сериозни проблеми, предупреждава той.

"Излязохме от зимата и цената на газа на спот пазара започна да пада, така че политиците изглежда вярват, че кризата е приключила", казва той. "Не, кризата не е приключила и следващите четири зими все още ще са зими с висок риск. Сегашната цена все още е много висока в сравнение със средната цена от предишните десетилетия и това е голямо предизвикателство за европейската индустрия, която се конкурира с индустриите от други части на света."

Интервюто е публикувано първоначално в LNG2023 Daily на NGW по време на конференцията LNG2023 във Ванкувър през месец юли