Докладът на временната парламентарна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от "Газпром Експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз", съдържа свидетелства за редица нарушения.

Това става ясно от публикации в "24 часа" и "Труд". Изданията се позовават на извадки от 25-страничния доклад, с който твърдят, че разполагат. В него са описани всички получени документи от правителството, енергийното министерство, "Булгаргаз", "Булгартранзгаз", ДАНС, НАП и Държавна агенция "Разузнаване", както и изслушванията, проведени през последните два месеца. очаква се докладът да бъде гласуван от временната парламентарна комисия в сряда.

Според "24 часа" едно от заключенията гласи, че може да се направи обосновано предположение за предварителна договорка с фирмите, които заместиха "Газпром" веднага след като бе прекъснат договорът с руснаците. Тези споразумения са както за количествата, така и за точките за доставка на горивото, а също и за цената.

За да направи заключението, че е имало предварителна договорка, комисията се е съсредоточила около това, че "Булгаргаз" е имала достатъчно време, за да организира и проведе необходимите процедури да осигури алтернативни доставки на газ за последните дни на април, май и идните месеци, дори и да не прибягва до посредници.

Тя е можела сама да организира слотове за доставка на втечнен газ в Гърция, да участва в борсови процедури и да намери производители на газ от САЩ, Катар и другаде.

Газът бе спрян от "Газпром" на 27 април, но първото писмено предупреждение за готвеното от руския газов монополист е направено още на 1 април, пише в доклада. Едва след 27 април обаче от "Булгаргаз" са изпратили запитване до търговци на газ.

На българския газов пазар има 40 лицензирани търговци, но запитванията за оферти са изпратени само до 10 от тях, а през май - до 12, при това без да е ясно как е направен подборът им, пише в доклада.

От "Труд" също представят извадки от документа. Първата е с офертата на гръцката фирма ДЕПА за доставки през месец май 2022 г. е получена след изтичане на срока, поставен от "Булгаргаз" ЕАД, а именно - 11:00 ч. На 27.04.2022 г., не е "твърда" или обвързваща ДЕПА оферта, а е "индикативна" и е под условие на доставка "възможност на газопреносните мрежи на Гърция и България", което включва както прекъсване на доставките от "Газпром експорт" към Гърция, така и неналичие на свободен капацитет за пренос поради пренатоварване на потока от Гърция към България. В Доклада на комисията се казва: "Въпреки това офертата е класирана на първо място и е подписан договор с ДЕПА.

Същевременно получената в поставения срок оферта на "Елпедисон" е дисквалифицирана поради наличие на едно единствено условие за конкретен форсмажор - прекъсване на доставките от Русия към Гърция, въпреки че дружеството предлага с 2 евро по-ниска цена от класираното на трето място Митилинеос, чиято оферта също като на ДЕПА е получена след изтичане на посочения от Булгаргаз срок (11:00 часа на 27.04.2022 г.)".

Примерът с въпросния търг на 27 април продължава с друга подробност: "Класираното на второ място МЕТ България дружество пък има различен поставен от Булгаргаз ЕАД краен срок за предоставяне на оферта (13:00 часа на 29.04.2022 г.) и дружеството е поканено за участие за доставки за месец май 2022 година чак на 28.04.2022 г. след като са получени офертите от останалите поканени фирми". МЕТ са поканени да предложат до 5000 MWh/ден, но се подписва договор за 30 000 MWh/ден за доставка през месец май 2022 година".

"От предоставената информация става ясно, че няма ясни и еднакви критерии за доставка. Дори и на тези подбрани търговци е искана оферта за доставка за различни количества и на различни входни точки", обобщава цитат на "24 часа" от написаното от депутатите.

Енергийните експерти от временната парламентарна комисия обръщат внимание и на друг важен детайл: "Офертата на Мет за 30 000 MWh/ден е получена според предоставените от "Булгаргаз" ЕАД имейли на 27.04.2022 в 11:57 часа".

"Труд" публикува и заключението в Доклада: "Това не само буди недоумение, но най-малкото означава, че без да са били поканени към същия момент, са разполагали с информация за конкретните нужди на "Булгаргаз" и навярно е съществувала уговорка за доставката на най-голямото предоставено количество природен газ от посредник при така проведените процедури за избор".

Народните представители са обърнали сериозно внимание и на друг договор с разлика в цените от близо 8 евро: "Подписан е договор с фирма "Акспо" при цена €109/MWh, при некласирана оферта на Елпедисон (€101.69/MWh), също и на "Енергико" ЕООД, предлагащо по-голямо количество и по-ниска цена €104.44/MWh, и при некласирана оферта от фирма "Мотор Ойл" на цена €106.185/MWh".

"Фирма DXT е дисквалифицирана, въпреки че е подала обвързваща оферта, поради наличието на условие за форсмажор в офертата, докато ДЕПА е класирана на първо място въпреки наличие на много по-мащабно условие за доставка, включващо и това на DXT", онагледяват ситуацията с търговете депутатите, разглеждайки документацията, предоставена от "Булгаргаз" ЕАД.

Подписан е и договор с фирма "ОМВ Петром" също на по-висока цена (€105.69/MWh) от предложените от "Елпедисон" и "Енергико" ЕООД цени. Цената на "ОМВ Петром" е по-висока и от предложената от DXT за същия период, става ясно от Доклада на временната парламентарна комисия.

Другата нередност, констатирана според "24 часа" в доклада, е че "Булгаргаз" е продължил да черпи от хранилището в Чирен и след края на зимата, включително и през април, когато вече е било ясно, че има риск за сигурността на доставките.

Черпене на количества от хранилището е било планирано дори за май. Заключението на комисията е, че по този начин дружеството е харчело газа, нагнетен по старите цени през предишната зема и сега се налага да депозира в хранилището свръхскъпия газ. Преди време обаче от "Булгаргаз" казаха, че са правили това, за да потиснат цените на природния газ през април и май.