Призоваваме правителството да излезе с ясна позиция за това какви реформи на пазара на природен газ възнамерява да предприеме, заяви за Dir.bg и 3eNews изпълнителният директор на Федерацията на индустриалните енергийни консуматори Ивайло Найденов.

 - Президентът Румен Радев заяви категорично: "Когато кабинетът извършва смени в ръководствата на дружествата, трябва да гарантира, че няма да има частни посредници при доставката на газ, че ще се постигнат по-добри условия за България и по-добри цени". Как разчитате това изказване - като защита на ексшефа на "Булгаргаз", който е сочен като "човек на президента", или като принципна позиция в защита на потребителите и бизнеса?

- За нас това е принципна позиция в защита на България - на обществения интерес като цяло - на битовите потребители и бизнеса. Защитата на обществения интерес, в контекста на снабдяването с природен газ, е немислима без участието на индустриалните потребители.

- Енергийният министър потвърди намерението за вклиняване на нов доставчик. Преди изслушването на енергийна комисия в сряда той заяви: "Преговаряме с трета страна и там също потенциално ще вземем какви са техните визии за дългосрочните ни отношения. Имам предвид трета страна извън БЕХ и Булгаргаз - като трети доставчик". Имахте ли информация за това, някой потърсил ли е мнението на бизнеса да има ли изобщо още един доставчик и при какви условия да получи лиценз и да работи той?

- Не, нямаме информация за подобни разговори. Търговци, лицензирани за търговия на природен газ в България, има и към настоящия момент, като лицензирането се осъществява съгласно Закона за енергетиката.

Никой досега не е потърсил проактивно мнението на бизнеса по този въпрос, нито с нас са обсъждани потенциални промени на пазарния модел. Не сме наясно с идентичността на тази трета страна. Призоваваме правителството да излезе с ясна позиция за това какви реформи на пазара на природен газ възнамерява да предприеме.

- Има ли ползи от такава мярка и какви са рисковете за пазара на газ и за потребителите?

- Както вече беше коментирано, все още нямаме ясна представа какви промени предстоят.

Позволете ни ние да зададем един въпрос: "Ако "Булгаргаз" снабдяваше с природен газ само битовите клиенти, по-различен микс на доставки на вход ли щеше да има?". Индустриалната част от обществото е само в полза на "Булгаргаз" като повишава потенциала за увеличаване на количеството на доставяния природен газ и изравняване на профила на потребление, като го насочва към по-голяма равномерност в рамките на годината, което е съществено важно за дългосрочните договори в търговията с природен газ. С други думи, при справедливо ценообразуване всички бихме печелили от взаимоотношенията с "Булгаргаз" - и битовите в т.ч. и топлофикациите, и небитовите консуматори.

- Какво означава посредник при доставките - в някои среди твърдят, че това е просто търговец и появата на повече от тях е полезна за пазара и потребителите, тъй като ще засили конкуренцията?

- За нас е трудно да разберем как един посредник, например между "Газпром експорт" и "Булгаргаз" или между "Булгаргаз" и индустриалните потребители, ще засили конкуренцията. По-скоро е лесно да се предвиди, че цената на суровината и услугата ще се повиши без реална добавена стойност, при евентуална поява на посредници с неясна положителна роля в търговските взаимоотношения.

Полезно за пазара и потребителите е да има повече търговци на природен газ и повече реални източници, както и по-развита инфраструктура, чрез които той да бъде снабдяван.

Логичен е въпросът, че след като бяха одобрени и работят две газови борси в страната - една към държавната "Булгартрансгаз" и една частна, какъв е проблемът да се одобри още един доставчик на газ - конкурент на "Булгаргаз"?

- Търговци на природен газ, лицензирани да продават газ в България, има и към настоящия момент.

В случай, че се има предвид да бъде лицензиран още един Обществен доставчик това трябва да стане след внимателен и задълбочен анализ, за да бъдат установени реалните проблеми и първопричините за тях. Изразяваме дълбоко съмнение, че решението на проблемите ще бъде лицензиране на втори Обществен доставчик.

- Кой печели и кой губи при такова развитие на пазара?

- Най-вероятно е да спечелят посредниците, при появата им на един пазар, проблемите на който нямат нищо общо с отсъствието или наличието на самите посредници.

За да се коментира по същество, обаче, трябва да сме наясно точно какво предстои. Важно е да отбележим, че пазар не се развива с административни решения, а в момента индустрията има достъп до дългосрочните договори само и единствено през "Булгаргаз".

През тази година изтича договорът на "Булгаргаз" с "Газпром". Логично е да попитаме дали при ново договаряне "Булгаргаз" ще отиде при "Газпром" с намалени количества и дали ще постигне по-добри условия на доставка при неравномерни количества (топлофикациите са сезонни консуматори). Или ще пратим няколко посредника в "Газпром" да договарят газ за България?