"2022 година беше изпълнена с предизвикателства. Годината беше белязана от немалко кризи и несигурност. Целият бизнес беше изправен пред редица рискове и трудности, които сме считали до този момент само за хипотетични. Европейската икономика претърпя огромни поражения заради военния конфликт в Украйна и коронавирусът. Всички сектори бяха пряко засегнати. В първите месеци от войната нямахме яснота дали ще можем да извършваме дейността си като топлофикационно дружество, защото наличието на природен газ, да не говорим за цената, беше под въпрос. Всичко това доведе до невиждана енергийна криза. Станахме свидетели на непрекъснато поскъпване на горива, което оказа своето отражение и върху цената на топлинната енергия." Това каза изпълнителният директор на "Топлофикация Плевен" инж. Йордан Василев в отговор на въпрос каква година изпрати дружеството.

"Надявам се днес, когато има гарантирани количества газ, цената да спре възхода си. Така няма да се наложи поскъпване на отоплението на гражданите през 2023 г.", отбеляза инж. Василев и добави: "Енергетиката е основен сектор за икономиката, който повече от всякога се нуждае от внимание, промени и реформи. За да се справим с енергийната криза, са необходими спешни мерки".

- Какво беше отражението на икономическата и енергийна криза в "Топлофикация Плевен" ?

- Неминуемо всяко сътресение в Европа оказва влияние върху бизнеса. Компенсациите, които бяха изплатени за предприятията, не успяха изцяло да покрият нашите загуби. През тази година натрупахме огромен недовзет приход поради високата цена, на която купувахме газ, която не се покриваше от продажната цена на топлинната енергия. Смятам, че България в момента има реалния шанс да подкрепи собствения си бизнес, за да бъде конкурентоспособна нашата икономика.

В тази връзка се надявам още в началото на 2023 г. Правителството да проведе разговори за предоговаряне на поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г.

Тези мерки поставят под риск енергийната независимост и сигурност на страната по време на тежка икономическа, енергийна и социална криза. Драстичното намаление на емисиите означава само едно - затваряне на базови мощности без реална алтернатива. Смятам, че поетите задължения поставят страната ни пред свършен факт. Проблемите в нашия сектор са огромни и не може да се решават без анализ за ситуацията в енергетиката и за възможните последствия.

Целият екип на "Топлофикация Плевен" сме обезпокоени, въпреки че ние произвеждаме енергия от природен газ, а не от въглища. Имаме притеснения, че отново без обществено обсъждане и "на тъмно" е възможно след време да се поемат нови ангажименти и този път газовите централи да бъдат нарочени като замърсител, който трябва да бъде ликвидиран.

Българското законодателство беше грубо нарушено със заявените обещания пред Европейската комисия. Има решение на Народното събрание, за недопускане затварянето на базови мощности, което е нарушено. Този акт би следвало да бъде съотнесен към компетентността на Прокуратурата. Вярвам, че в тази сложна ситуация разумът ще надделее и ще се отстои националният интерес на България.

- Ще успеете ли да реализирате вече започналите проекти и планирате ли нови занапред?

- Ние сме поели ангажимент да осигуряваме на клиентите надеждно, сигурно и екологично отопление. Ще изпълним всичко, което зависи от нас. Работим усилено по реализацията на проекта за изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене.

Дотук сме доказали, че ние изпълняваме ангажиментите си. Ще дам пример с конкретен проект, благодарение на който успяхме да повишим ефективността при комбинираното производство на електро- и топлоенергия. Преди 10 години инвестирахме в американска газова турбина, което беше едно от първите подобни съоръжения в България. Инсталираната мощност на когенерацията е 32 МВт електрическа мощност и 65 МВт топлинна мощност. Благодарение на газовата турбина се грижим за качеството на въздуха в Плевен.

- Имате ли проблеми с липса на работна ръка?

- Проблемът с кадрите в сектор "Енергетика" действително е на дневен ред и е огромен. Ние имаме нужда от още подготвени специалисти, с които заедно да развиваме нашето предприятие. Смятам, че един от начините е по-активното прилагане на дуалното обучение, защото с него младите едновременно учат теорията и виждат нейното приложение.

Обявихме свободни позиции за няколко длъжности, сред които бяха монтьори, оператор на парогенератор и оператор топлопроизводство.

Опитваме се в тази трудна за всички нас икономическа ситуация в страната да създаваме възможности за заетост.

- Като изпълнителен директор на голямо предприятие как оценявате бизнес климата в България?

- България притежава изключителни предимства благодарение на членството в ЕС и стратегическото географско положение, които привличат чуждестранни инвеститори, но има и фактори, които ги отблъскват.

Бюрокрацията води до забавяне на процедури по издаване на разрешителни и това трябва да се промени. При нас положението е следното - борим се с административните процедури дълго и ако в крайна сметка не се откажем, след години започват същинските дейности по проектите. Малко инвеститори биха чакали няколко години, за да получат необходимите документи, за да осъществяват своите проекти.

- В края на разговора ни какво ще пожелаете на всички през 2023 г.?

Желая 2023 г. да бъде една по-спокойна година. Нека сме здрави и имаме повече късмет.

Благодаря Ви, инж. Василев!

Благодаря и аз!