Налични са първите обобщени данни от контролните действия на митническите служители, извършени в първия ден на годината в "Лукойл Нефтохим" - Бургас и над 50 други данъчни склада.

Данните показват, че към 01.01.2024 г. наличният в страната суров нефт с произход или изнесен от Русия, внесен в Република България след 05.12.2022 г., въз основа на дерогацията, е 126 890 694 литра от общо налични в страната 473 268 974 литра суров нефт.

Контролните действия, в които се включиха 150 митнически служители, бяха в изпълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Основната цел бе да бъдат инвентаризирани наличните количества нефт, внесен въз основа на дерогацията, както и наличните нефтопродукти, произведени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията.

Контролните действия приключиха в рамките на същия ден - 1 януари 2024 г.

През декември депутатите приеха износът на продукти от руски петрол да отпадне от 1 януари 2024 г., а окончателният внос на руски нефт - от 1 март. 

Установените количества могат да се изнесат за страни извън ЕС. Освен това на "Лукойл" е разрешено да пласира и горивата, в които ще преработи доставения до 1 януари суров нефт - а вносът беше с ускорени темпове. Законът обаче позволи на компанията да изнася бензин с октаново число по-малко от 95.