Съдърланд България обяви старта на своята програма "Уча. Израствам. Успявам.", която е изцяло насочена към средните и висши училища в България. Програмата има за цел да подобри знанията и уменията на младежите в професионален и личностен план.

Посредством стратегически партньорства с няколко средни училища и университети в София, Бургас и Варна, екипът на Съдърланд е готов да подготви учениците на ранен етап от тяхното обучение за бъдещото им развитие, както и за новите кариерни тенденции. Проектът е част от политиката на Съдърланд за корпоративна социална отговорност.

Програмата "Уча. Израствам. Успявам." се провежда под формата на сесии, разделени в няколко тематични модули. Различните сесии са водени от професионалисти, работещи в Съдърланд, на теми, вълнуващи младите хора и помагащи в бъдещата им реализация. Ключова част от сесиите е интерактивният им формат, посредством уъркшопи и презентации, които предразполагат към задаване на въпроси, създаване на дискусии и работа в групи. По този начин компанията се стреми да обвърже теоретичните знания с практически умения.

Сесиите са разработени по специална методология и са изключително разнообразни. Модулите, свързани с кариерно развитие, включват: подготвяне на професионална автобиография и мотивационно писмо за работа; обучение и работа с продуктите на Microsoft Office; управление на проекти и редица други практични умения. Наред с това, са засегнати и развити много модули, свързани директно с личностното развитие на младите хора, като например Емоционална интелигентност, Умения за преговори, Ефективна комуникация, Даване и получаване на обратна връзка, Тайм мениджмънт и много други.

"Служителите ни са най-ценният фактор за нашите успехи и развитието на Съдърланд и за нас като компания е от изключително значение да създаваме и подкрепяме инициативи, ориентирани към младежите, в които те да могат да открият своя потенциал и да се насочат към мечтаната професия. Бизнесът има нужда не само от добре образовани служители, но и от такива, които са подготвени да се справят с разнообразни задачи. Неслучайно като компания отделяме толкова внимание на партньорството си с образователните институции. "Уча. Израствам. Успявам." е кауза, в която вярваме и ще продължим да инвестираме.", споделя Димитър Гълъбов, изпълнителен директор на Съдърланд България.

За 10 години в България световният лидер в трансформацията на бизнес процеси Съдърланд има разкрити 5 офиса в София, Варна и Бургас, в които работят над 2500 души. Компанията оперира в 20 държави, в които има 60 офиса.

Най-ценният актив и причина за утвърждаването на Съдърланд като лидер в бранша са нейните служители. Обучението и развитието им са приоритет в компанията, като освен въвеждащи обучения, свързани с ежедневната работа, се провеждат и такива, насочени към личното и професионално развитие. Доказаната практика е по-голямата част от ръководните позиции да се заемат от вътрешно подготвени успешни специалисти.