Какво ново предлага тази година Салонът за " Обучение и професионална реализация" 2019 на Френски институт в България! По този повод Dir.bg потърси г-жа Бисера Коларова, отговорник Campus France / Стипендии, Френски институт в България. Ето какво сподели тя.

- Г-жо Коларова, какъв е акцентът при представянето на френското висше образование тази година?
- И тази година основен акцент е френското висше образование. Образование, което предлага качество, международно признати дипломи и възможности за професионална реализация.
Новото на салона 2019-а са програмите за професионална подготовка в различни области, предлагани от Технологичните институти към университетите Лион 1, Монпелие, Тулуз 1 Капитол. След две или три години интензивно обучение те позволяват реализация в съответната сфера или продължение на обучението в по-висока образователна степен.

- Какви учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация ще бъдат презентирани?
- Университетите, които присъстват на салона предлагат учебни програми във всички възможни области на знанието.
На изложението участват и специализирани висши училища от типа Grande Ecole, в областите инженерни науки, химия, комуникации, мода, изкуство, дизайн, мениджмънт, търговия.
Всички тези учебни заведения предлагат национални дипломи.
А относно професионалната реализация, значение има както придобитата диплома, така и качествата на всеки един и способността му да ги представи в най-добра светлина пред работодателите при търсене на работа.

- Колко представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им предложат работа в България и във Франция...
- Участват 9 предприятия в сферите на IT технологиите, разработване на софтуери, маркетингови проучвания, аутсорсинг както и производител на компоненти за авиационната индустрия.
Те са представени в сайта на салона www.bulgarie.campusfrance.org. Хубаво е всеки предварително да се запознае с тях и с това, което предлагат, за да бъдат срещите с представителите на фирмите ползотворни.
Задължително е предварително записване в същия сайт и изготвяне на индивидуален график за участие в интервютата, всяко едно с продължителност 20 минути. https://www.bulgarie.campusfrance.org/bg/onlayn-zapisvane-za-sreschi-s-predstavitelite-na-predpriyatiyata.

- Ще присъстват и университетски преподаватели, които ще презентират нужните техники и знания, необходими при обучението във висши учебни заведения както и на практични умения при търсене на стаж или работа? От кои университети са?
- Паралелно със салона организираме ателиета по теми, които смятаме за важни като : каква диплома да изберем, как да напишем CV и мотивационно писмо по френски маниер, процедури за кандидатстване, как да успеем на интервюто за прием в политическите науки, стипендии на френското правителство, социална осигуровка и намиране на жилище във Франция.
Представител на фирмата Telus ще анимира ателие свързано с това как да получим желаната работа.

- Скоро стартира кандидат-студентската кампания за учебната 2020/2021 година. Какво е новото във франкофонските програми в България, Сърбия, Босна-Херцеговина, Албания, Косово и Гърция. - Говорим за турне на салона. В България освен в София ще има ли презентации и в други градове?
- България разполага с мрежа от университети, които предлагат над десет франкофонски програми в различни области: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.
Ние винаги сме работили за изграждане на сътрудничества между български и френски университети, стимулиране на студентската мобилност, подкрепа на научното сътрудничество между Франция и България, създаване на условия за развитие на двойни дипломи.

- Може ли една програма да се започне в една страна, а да се завърши в друга?
- Разбира се. Възможно е да се започне обучение във Франция и то да продължи в друга държава. Възможно е също така студенти в други държави да се запишат в магистърски или докторантски програми във Франция. В рамките на Европейския съюз това е улеснено от кредитната система. Но решаващо е становището на приемащия университет на база еквивалентност на учебни програми.

- Какви са таксите за записване в държавните университети?
- Те са определени и са:
170 eвро на година в ниво Licence ;
243 евро на година в ниво Master ;
601 eвро на година в държавни висши инженерни училища
380 eвро на година за ниво докторантура

- Френските учебни заведения предлагат също така на чуждестранните студенти възможност да се обучават по европейски обменни програми в рамките на двустранни сътрудничества? Колко двустранни договора има между двете страни по програмата за обмен Еразъм?
- Относно френско-българското университетско сътрудничество съществуват около 200 договори за обмен на студенти по програма Еразъм+ и в двете посоки - български и френски студенти се обучават в рамките на 1 или 2 семестъра съответно във френски или български университети.
В областта на научната и изследователската дейност програмата Юбер Кюриен позволява на френско-български екипи да работят съвместно по проекти в различни научни области.

- Франция е шестата в света, най-желана от българските студенти дестинация за обучение в разнообразни области на знанието и на всички нива?
- Франция е шестата в света, най-желана от българските студенти дестинация за обучение в разнообразни области на знанието и на всички нива след Германия, Англия, Холандия, Австрия и Дания.

- Колко стипендии се отпускат за една учебна година по различните програми? На какви условия трябва да отговарят кандидатите за стипендии?
- Всяка година Френският институт в България предоставя стипендии за обучение на български студенти в магистърски програми и в докторантури под двойно научно ръководств., За 2019 година те са 11 на брой. Около 20 са стипендиите които предоставяме ежегодно и за мобилност на високо научно ниво на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години

- възраст : 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство
- да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
- да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
- ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение