На 15 октомври София ще бъде домакин на международната конференция "Зеленият преход - предизвикателства и решения за България", организирана от Dir.bg и 3еNews. Един от основните въпроси в Европейския зелен пакт, касае бъдещето на въглищните региони. За да коментира как ще се случи промяната и какъв ще бъде енергийния микс на България в следващите години разговаряме с Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

- Господин Цанков, зелената сделка на Европа има голяма обществена подкрепа, но тя се оказа огромно предизвикателство за българската енергетика, особено за комплекса Марица Изток, включително ТЕЦ "AES Гълъбово Марица Изток 1". В публичното пространство се оповестяват различни сценарии, но кой е най-реалистичният?

- Зелената сделка цели намаляването на въглеродния отпечатък във всички сфери на човешка дейност, в т.ч. и производството на електроенергия. Много важно е обаче при прилагането ѝ да бъде отчетено нивото, от което започва всяка държава членка на Съюза. В България повече от 40% от електричеството се произвежда от въглища, които са единственият местен ресурс. Това ясно показва, че страната ни ще има нужда от повече време и ясен план за замяна на тези мощности по начин, който да гарантира, че ще бъде запазена сигурността на доставките, стабилността на електроенергийната система и работните места.

Ако говорим за сценарии, не смятам, че ще има един сценарий, който да отговори на всички нужди - както от икономическа, така и от социална гледна точка. Вероятно ще бъде приложена схема от различни подходи, която да гарантира на потребителите, че в страната ще има достатъчно електричество, с което да бъдат посрещнати нуждите на домакинствата и бизнеса, като едновременно с това бъде отчетено социалното и икономическо влияние на комплекса "Марица Изток" не само върху региона на Стара Загора, но и върху икономиката на страната ни като цяло.

- Какво не беше свършено до този момент, а е от изключително значение за ТЕЦ "AES Гълъбово Марица Изток 1" като централа, която е от критично значение за енергийната сигурност на страната ?

- Бизнесът и държавните институции винаги са били в активен диалог, насочен към търсене на решения, които да отговарят на нуждите на енергийната ни система и да спомагат развитието на сектора по устойчив начин. Но все още липсва интегриран план как ще се случи промяната и какъв ще бъде енергийния микс на България в бъдеще.

Как смятате, че трябва да се случи енергийният преход в този толкова чувствителен регион ?

- Както вече казах, преходът в регион Стара Загора има множество измерения - стратегически, икономически, социални. В течение на дълъг период от време този регион е привличал не само инвестиции, но и множество високо квалифицирани специалисти, които работят в българския енергиен сектор. В момента Стара Загора е сред най-развитите в икономическо отношение региони в страната. Преходът следва да бъде направен по начин, който да не доведе до отстъпление от постигнатите социални и икономически предимства до момента. За пример ще отбележа, че само ТЕЦ AES Гълъбово осигурява над 4000 работни места пряко и непряко заети. А целият комплекс "Марица Изток" осигурява трудова заетост за десетки хиляди работници.

През август и септември тази година станахме свидетели на драстичен ръст на цените на енергийните пазари в региона и Европа. Какви са изводите, които европейските политици трябва да направят?

- Да, през тези месеци наистина сме свидетели на много високи цени на европейските борси на енергия. Трябва да си даваме ясна сметка, че енергията, като всяка друга стока и услуга, се влияе от търсенето и предлагането, а те зависят от много фактори, които последните месеци се комбинираха в една негативна посока: в този период Европа преживя доста високи температури, ниско производство от ВЕИ, изключително нарастване цените на природния газ както и на въглеродните квоти. Всичко това логично доведе до повишаване на цената на електроенергията. Тази тенденция се отрази на всички европейски страни и вече виждаме, че Европейският съюз търси варианти за подкрепа на потребителите, засегнати от този скок. Доколкото тези мерки са все още в процес на обсъждане, е трудно да се каже в този момент кои от тях ще бъдат приети и приложени. Но едно е сигурно: трябва подкрепа за индустрията ни и уязвимите потребители!

Доколкото е известно, има две очертани визии за бъдещето на централите в комплекса - едната базирана на природен газ, другата - улавяне и съхранение на въглерод. Как се вписва ТЕЦ "AES Гълъбово Марица Изток 1" в тях?

- ТЕЦ AES Гълъбово е най-новата и най-модерната централа в страната ни и е доказала своята роля не само като един от стълбовете на енергийната сигурност в България, но и като носител на иновативни енергийни решения, които са на нивото на най-добрите световни стандарти. Ние разглеждаме всички възможни решения и оценяваме тяхната приложимост, както от технологична, така и екологична и икономическа гледна точка. Но определено решението, което би адресирало всички предизвикателства пред комплекса, се базира на системите за улавяне и съхранение или последващо използване на въглеродния двуокис.

Правили ли сте анализ за ползите, рисковете и въздействието при всяка от тези алтернативи и как те биха се вписали в твърде амбициозната програма на ЕК "Fit for 55"?

- На този етап е твърде рано да се говори за изчисления, които да бъдат считани за финални. Продължаваме работа по всички варианти и ще търсим най-доброто възможно решение.

На каква подкрепа от страна на държавата може да разчитате ? Ще настоявате ли за специфичен подход ?

- Начинът, по който ще бъде подходено към трансформацията на предприятията в Маришкия басейн, продължава да бъде предмет на обсъждане и смятам, че държавата и бизнесът заедно ще намерят най-доброто работещо решение. Една от инициативите, в която участваме с колегите от комплекс "Марица Изток", е финансиране на изследване от Минно-геоложкия университет, което да установи възможностите за съхранение на въглероден двуокис в рамките на комплекс "Марица Изток". Освен това сме внесли и молба за включването на такъв проект в Плана за възстановяване и устойчивост на България.

На няколко пъти коментирахте в публичното пространство предимствата на технологията за улавяне и съхранение на въглерод. Имате ли готовност за технологичното й приложение на ТЕЦ "AES Гълъбово Марица Изток 1" и какви са очакванията ви през следващите години ?

- Както вече беше казано, всички възможни технологични решения биват оценявани много внимателно, в т.ч. и технологията за улавяне и съхранение или последващо използване на въглероден двуокис. Що се отнася до очакванията - в AES България ще продължим да работим за стабилността на българската енергийна система, като прилагаме най-високите оперативни стандарти, за да гарантираме доставките на енергия, необходима за всички потребители в страната.


Първото издание на събитието "Зеленият преход-решения и предизвикателства за България" ще се проведе хибридно на 15 октомври в Интер Експо Център и на: https://greentransition.bg/.

Събитието има за цел за първи път да събере в България европейски лидери, ключови фигури от българската политика, водещи експерти, неправителствени организации и медии, които да обсъждат решенията, възможностите и предизвикателствата в светлината на Зеления преход за българското общество, икономика и бизнес. Време е да започнем този важен обществен разговор, за да бъде Зеленият преход справедлив, разбираем и успешен за България. Нека решим заедно как ще изглежда България след 20 години.

Ако желаете да участвате онлайн на събитието, може да се регистрирате ТУК.